Category: Callan

บทความน่ารู้

รีวิวการเรียนจริงในคอร์ส Callan

รีวิวการเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Callan

การเลือกสินค้าด้วยรีวิวจากผู้ใช้งานจริง เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ความสามารถในการตัดสินใจของเราเพิ่มขึ้น บทความนี้ หนึ่งในทีมงานของ NOVA ONLINE จะมาบอกเล่าประสบการณ์จริงกับการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ Callan
CallanEnglish
เรียนภาษาด้วย Direct Method

รู้จัก Direct Method วิธีเรียนจากภาษาต้นทางโดยตรง

นอกจากปัจจัยหลักอย่าง “ครู” แล้ว “วิธี” ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การเรียนภาษาต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น
CallanEnglishJapanese