Package For School : บริการสำหรับสถานศึกษา โรงเรียน สถาบันสอนพิเศษ

บริการสำหรับสถานศึกษา โรงเรียน สถาบันสอนพิเศษ บริการสำหรับสถานศึกษา โรงเรียน สถาบันสอนพิเศษ

เปิดรับสมัครโรงเรียนนำร่องเพื่อทดลองรับบริการฟรี!

ทดลองบริการของ NOVA แบบไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนทำสัญญา

สถาบันสอนพิเศษ โรงเรียน หรือผู้เกี่ยวข้องที่มีความสนใจ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทีมงาน NOVA Online ได้เลยค่ะ

เปิดรับสมัครโรงเรียนนำร่อง
เพื่อทดลองรับบริการฟรี!

ทดลองบริการของ NOVA
แบบไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนทำสัญญา

สถาบันสอนพิเศษ โรงเรียน
ผู้เกี่ยวข้องที่มีความสนใจ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด
กับทีมงาน NOVA Online ได้เลยค่ะ

วิธีเรียน / How to study

วิธีเรียน / How to study

วิธีเรียน : เรียนสดทุกคาบ (โต้ตอบได้)
ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน

นักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้พร้อมกัน ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ School Supplies อื่นๆ โดยเข้าเรียนออนไลน์ ผ่าน Zoom Video Conference แม้มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ก็สามารถเข้าเรียนแบบ “ตัวต่อตัว” ได้พร้อมๆ กัน

ข้อแนะนำ : อาจกำหนดตารางเรียนให้นักเรียนแต่ละห้องเข้าเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ (แนะนำให้มีครูคุมสอน 1 ท่านต่อ 1 ห้องเรียน)

*หรือสามารถเลือกใช้ระบบจองเวลาเรียนตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวกได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนพร้อมกันทุกคน แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางสถาบัน

วิธีเรียน : เรียนสดทุกคาบ(โต้ตอบได้) ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน

นักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้พร้อมกัน ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ School Supplies อื่นๆ โดยเข้าเรียนออนไลน์ ผ่าน Zoom Video Conference แม้มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ก็สามารถเข้าเรียนแบบ “ตัวต่อตัว” ได้พร้อมๆ กัน

ข้อแนะนำ : อาจกำหนดตารางเรียนให้นักเรียนแต่ละห้องเข้าเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ (แนะนำให้มีครูคุมสอน 1 ท่านต่อ 1 ห้องเรียน)

*หรือสามารถเลือกใช้ระบบจองเวลาเรียนตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวกได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนพร้อมกันทุกคน แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางสถาบัน

ระบบติดตามผล

ระบบติดตามผล

สถาบันสอนภาษา NOVA ได้จัดเตรียมหน้าเว็บไซต์สำหรับติดตามผลการเรียนการสอน เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบความเป็นไปในการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนได้ โดยจะมีการประเมินผลการเรียนอย่างละเอียดแบบคาบเรียนต่อคาบเรียน การวัดและประเมินนักเรียนโดยการสอบและรายงานผลคะแนนอย่างเที่ยงตรง สามารถดาวน์โหลดบันทึกการเรียนออกมาดูเป็นสรุปย้อนหลังได้

คุณมีความกังวลเช่นนี้อยู่หรือไม่?

เวลาให้เด็ก ๆ ฝึก Speaking มีไม่มากพอ เพราะต้องเน้นสอน การอ่าน-เขียนและไวยากรณ์ก่อน

มีครูสอนภาษาไม่มากพอ แต่จะจ้างครูเพิ่มก็ทั้งเสี่ยงและใช้งบประมาณสูง

เป็นกังวลกับงบประมาณและ ค่าใช้จ่ายที่มีในปัจจุบัน ต้องการเพิ่มรายได้ หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ

ให้เราช่วยแก้ปัญหา?

เริ่มต้นได้เลย ไม่มีค่าแรกเข้า

ค่าแรกเข้า 0 บาท! เริ่มต้นได้เลยโดยไม่ต้องกลัวการลงทุนแบบเสียเปล่า

Study Anywhere

นักเรียนสามารถเข้าเรียนจากที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ห้องเรียน หรือเรียนที่บ้าน

ช่วยเหลือเต็มรูปแบบ

สถาบันมีทีมงานที่พร้อมช่วยเหลือท่าน ตั้งแต่วิธีการทำสัญญาไปจนถึงการให้คำแนะนำด้านระบบอินเทอร์เน็ต แม้จะไม่เชี่ยวชาญด้าน IT ก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ

ติดต่อสอบถามภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน

สอบถามทางโทรศัพท์

ติดต่อสอบถาม


01. OUR SERVICE / บริการของเรา

01. OUR SERVICE / บริการของเรา

NOVA Online มีบริการหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถพูดคุยสอบถามก่อนรับบริการจริง เพื่อปรับบริการตามสั่งให้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาของท่านมากที่สุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาเพิ่มเติม

ตัวอย่างแนวทางการเลือกใช้บริการ

 • บทเรียนที่มีคุณภาพ

  01. ให้บริการคอร์สเรียนทางไกลเฉพาะคาบ Conversation โดยโรงเรียนไม่ต้องจ้างครูต่างชาติมาประจำ

 • บทเรียนที่มีคุณภาพ

  01. ให้บริการคอร์สเรียนทางไกลเฉพาะคาบ Conversation โดยโรงเรียนไม่ต้องจ้างครูต่างชาติมาประจำ

 • ผู้สอนที่มีคุณภาพ

  02. ให้บริการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาญี่ปุ่นทางไกลเพื่อให้นักเรียนได้เรียนในวิชาชมรม/ชุมนุม

 • ระบบการช่วยเหลือ

  03. ให้บริการคอร์สเรียนพิเศษแบบเหมาจ่ายแก่สถานศึกษาในราคาย่อมเยา

 • ระบบการช่วยเหลือ

  03. ให้บริการคอร์สเรียนพิเศษแบบเหมาจ่ายแก่สถานศึกษาในราคาย่อมเยา

 • ผู้สอนที่มีคุณภาพ

  02. ให้บริการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาญี่ปุ่นทางไกลเพื่อให้นักเรียนได้เรียนในวิชาชมรม/ชุมนุม

 • สภาพแวดล้อมการเรียน

  04. ให้บริการของเราเป็นสวัสดิการแด่ครูและบุคลากรภายใน (พัฒนาภาษาให้บุคลากร)

 • สภาพแวดล้อมการเรียน

  04. ให้บริการของเราเป็นสวัสดิการแด่ครูและบุคลากรภายใน (พัฒนาภาษาให้บุคลากร)

ติดต่อสอบถามภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน

สอบถามทางโทรศัพท์

ติดต่อสอบถาม


02. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายของเรา

02. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายของเรา

NOVA Online ตั้งเป้าเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของคนไทยสู่ CEFR C1 และมุ่งสู่ 1 ใน 3 ประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนภายในระยะเวลา 5 ปี

NOVA Online ตั้งเป้าเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของคนไทยสู่ CEFR C1 และมุ่งสู่ 1 ใน 3 ประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนภายในระยะเวลา 5 ปี

นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้บริจาคเพื่อสนับสนุน "มูลนิธิการส่งเสริมงานวิจัย และการศึกษา" (R.E.P.) ในฐานะหนึ่งในบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินงานภายในราชอาณาจักรไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน พัฒนาบุคลากรและเยาวชนไทยให้มีคุณภาพต่อไป

นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้บริจาคเพื่อสนับสนุน "มูลนิธิการส่งเสริมงานวิจัย และการศึกษา" (R.E.P.) ในฐานะหนึ่งในบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินงานภายในราชอาณาจักรไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน พัฒนาบุคลากรและเยาวชนไทยให้มีคุณภาพต่อไป

03. หลักสูตร

03. หลักสูตร

Kids Course

Kids Course

คอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา เรียนสด ตัวต่อตัว ช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะด้านภาษาได้อย่างแท้จริง เข้าใจโฟนิกส์คือ (กฎความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษร) สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ได้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมอีกด้วย

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

General English

General English

คอร์สปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น สามารถวัดระดับภาษาก่อนเพื่อให้ได้เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสมได้ มุ่งพัฒนาด้านการสื่อสาร เน้นฟัง - พูด เรียนตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ (อาจารย์ประจำ) ที่ผ่านการ Training และมีใบอนุญาตการสอน ได้ฝึกสนทนาตลอดคาบเรียน 50 นาที (การเรียน 300 - 320 ชม. จะได้รับความรู้เทียบเท่า CEFR ระดับ C1 โดยประมาณ)

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

Callan Method

Callan Method

จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือฝึกให้นักเรียนโต้ตอบภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องคิดเป็นภาษาไทย ด้วยสเต็ปการเรียนเฉพาะตัว นักเรียนจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นถึง 4 เท่า! (การเรียน 160 ชม. จะได้รับความรู้เทียบเท่า CEFR ระดับ C1-C2 โดยประมาณ) โดย NOVA Online คือสถาบันเดียวในไทยที่ ได้รับการอนุญาตการสอน CALLAN Method

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

Japanese Course

Japanese Course

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่รังสรรค์มาเป็นอย่างดี เน้นให้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง แม้นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นก็สามารถเรียนได้ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา สอนสด ส่งตรงจากสถาบันที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นสนทนา ฟัง พูด เต็มที่ตลอดคาบ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน - เทียบเท่า N3 (ในด้านการสนทนา)

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

Japanese For Kids

Japanese For Kids

คอร์สสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับเด็กโตอายุ 12 ปีขึ้นไป เรียนสดกับอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อให้เด็กๆ ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสนทนาและสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

(เปิดหลักสูตรเร็วๆ นี้)

(เปิดหลักสูตรเร็วๆ นี้)

ครูผู้สอน

ครูผู้สอน

ครูผู้สอน

ครูผู้สอนทุกท่าน ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากเทรนเนอร์เจ้าของภาษาของ NOVA มีเพียงผู้ที่ได้รับการรับรองจากเทรนเนอร์แล้วเท่านั้นที่จะเป็นครูผู้สอนได้ และผู้สอนทุกท่านเป็นอาจารย์ประจำของ NOVA สอนสดส่งตรงจากศูนย์อาจารย์ สำเนียงชัดเจน มีทักษะการสอนสูง ช่วยผู้เรียนให้พัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษได้ ปรับการสอนไปตามความสามารถของผู้เรียน มีความมุ่งมั่นในการสอนภาษาอังกฤษ เชี่ยวชาญไวยากรณ์ และสามารถสอนด้านอื่นนอกจากการสนทนาได้

ครูผู้สอนทุกท่าน ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากเทรนเนอร์เจ้าของภาษาของ NOVA มีเพียงผู้ที่ได้รับการรับรองจากเทรนเนอร์แล้วเท่านั้นที่จะเป็นครูผู้สอนได้ และผู้สอนทุกท่านเป็นอาจารย์ประจำของ NOVA สอนสดส่งตรงจากศูนย์อาจารย์ สำเนียงชัดเจน มีทักษะการสอนสูง ช่วยผู้เรียนให้พัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษได้ ปรับการสอนไปตามความสามารถของผู้เรียน มีความมุ่งมั่นในการสอนภาษาอังกฤษ เชี่ยวชาญไวยากรณ์ และสามารถสอนด้านอื่นนอกจากการสนทนาได้

ครูผู้สอน

Certificate

Certificate

สถาบันสามารถออกใบประกาศให้กับนักเรียน ครู หรือบุคลากรที่เข้าเรียนกับทางสถาบันได้

และสำหรับหลักสูตร Callan ซึ่ง NOVA Online เป็นสถาบันเดียวในไทย ที่ได้รับการรับรองการอนุญาตการสอน จากเจ้าของหลักสูตรจะมีใบประกาศโดยเฉพาะของหลักสูตรด้วย

สถาบันสามารถออกใบประกาศให้กับนักเรียน ครู หรือบุคลากรที่เข้าเรียนกับทางสถาบันได้

และสำหรับหลักสูตร Callan ซึ่ง NOVA Online เป็นสถาบันเดียวในไทย ที่ได้รับการรับรองการอนุญาตการสอนจากเจ้าของหลักสูตร จะมีใบประกาศโดยเฉพาะของหลักสูตรด้วย

04. ขอใบเสนอราคา

04. ขอใบเสนอราคา

ขั้นตอนตั้งแต่การติดต่อสอบถามจนถึงเริ่มเรียนภาษา

STEP1
ติดต่อสอบถาม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
STEP2
สอบถามรายละเอียด
เจ้าหน้าที่ของทางเราจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามและยืนยันรายละเอียดความต้องการของลูกค้า
STEP3
นำเสนอแผนการเรียนและใบเสนอราคา
ทางเราจะเสนอแผนการเรียนการสอนภาษาพร้อมกับใบเสนอราคาตามที่ลูกค้าต้องการ
STEP4
ทำสัญญา
ตรวจสอบยืนยันรายละเอียดการเรียนการสอนภาษาที่ยื่นเสนอเป็นครั้งสุดท้าย
STEP5
เตรียมการสำหรับเริ่มเรียนภาษา
ทางเราจะขอรายละเอียดของผู้เข้าเรียนภาษาเพื่อนำไปลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะแจ้งวิธีการใช้งานให้ต่อไป
STEP6
เริ่มเรียนภาษา
เริ่มเรียนภาษาได้ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

ติดต่อสอบถามภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน

สอบถามทางโทรศัพท์

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา

ติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา

กรุณาส่งเรื่องที่ท่านต้องการติดต่อสอบถามเข้ามาที่อีเมลด้านล่าง

Email: novaonline_info@nova-sea.co.th

พร้อมระบุข้อมูล

 • ชื่อสถานศึกษา
 • ชื่อผู้ติดต่อ
 • เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ
 • อีเมล
 • ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
 • บริการที่สนใจ (ใช้เป็นคาบ Conversation/ใช้ในวิชาชมรม/คอร์สเรียนพิเศษ/สวัสดิการครูหรือบุคลากร/บริการคอร์สเรียนตามสั่ง)
 • จำนวนผู้เรียนโดยประมาณ
 • และรายละเอียดอื่นๆ ที่ท่านต้องการสอบถาม

หรือโทร. 02-109-5196 กด 1 (จันทร์-ศุกร์ 9.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Line: @novaonlineth (มี @)

Facebook: NOVA Online_TH

สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว คอร์สเรียนภาษาออนไลน์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เรียนได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง

สถาบันได้จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) อย่างถูกต้อง

ช่องทางติดต่อสอบถาม

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

ซื้อคอร์สราคาโปรโมชั่นตอนนี้!