หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ Callan คืออะไร?

CALLAN Method-NOVA

Callan คืออะไร?

Callan Accredited School

Callan คือ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษและสเปนจากประเทศอังกฤษ ซึ่งถูกนำไปใช้และประสบความสำเร็จมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ผ่านวิธีการสอนแบบใหม่ เน้นความรวดเร็วต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง NOVA ONLINE เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองอนุญาตให้ทำการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Callan ช่วยให้พูดภาษาอังกฤษได้ไวขึ้น 4 เท่า และสามารถสนทนาได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาเรียนประมาณ 160 คาบ

Callan แตกต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไร?

Callan ต่างจากวิธีอื่นอย่างไร

ในการเรียนภาษาอังกฤษทั่ว ๆ ไป ผู้เรียนอาจจะต้องอ่าน เรียนรู้ ทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ รวมไปถึงไวยากรณ์จากบทเรียนในหนังสือ หรืออาจจะเรียนรู้ผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวันทั่วไป ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะนำคำศัพท์และรูปแบบประโยคที่คุ้นเคยมาใช้ในการฝึกสื่อสารหรือสนทนาต่าง ๆ ซึ่งค่อนข้างจำกัด แต่สำหรับ Callan Method นั้น จะใช้วิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนรับฟังภาษาอังกฤษตลอดทั้งคาบเรียน และให้ผู้เรียนได้พูดออกมาอย่างมากที่สุด รวมทั้งเมื่อใช้ภาษาไม่ถูกต้อง จะได้รับการแก้ไขในทันที

เน้นให้ทำซ้ำ ๆ – ตามหลักการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ผู้เรียนจำเป็นต้องได้ฟัง ซึมซับ และนำมาประยุกต์ใช้บ่อยครั้ง จนเกิดความเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้จริงอย่างเป็นธรรมชาติ

Callan Method

Callan Logo

Callan Method ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาจากธรรมชาติในการใช้ภาษาอย่างซ้ำ ๆ จึงใช้วิธีการป้อนความรู้ผ่านการใช้งานสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ศัพท์และไวยากรณ์ใหม่ ๆ จากนั้นฟังคำถามจากอาจารย์ ให้ผู้เรียนตอบในทันที และหากใช้ภาษาไม่ถูกต้อง อาจารย์จะแก้ไขให้ในทันทีเช่นกัน จากนั้นอาจารย์จะทบทวนการถาม และให้ผู้เรียนตอบในทันทีอย่างซ้ำ ๆ ไม่ให้ผู้เรียนเกิดช่องว่างและคิดเป็นภาษาแม่ก่อน จนผู้เรียนเกิดความเคยชินกับภาษาอังกฤษไปเอง โดยในการทบทวนจะมีการสลับการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์เข้าไปตามความยาก-ง่าย ในระดับที่ผู้เรียนเรียนอยู่ ซึ่งในการทวนซ้ำ ๆ นี้เอง ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเข้าใจความหมายก่อน แต่เมื่อได้ฝึกการทวนนี้ไปเรื่อย ๆ ผู้เรียนจะเข้าใจความหมาย และการใช้งานไปเองโดยไม่ต้องท่องจำ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่การสนทนาทั่วไป

เรียนโดยไม่ต้องท่องจำ

ในการเรียนภาษาอังกฤษ สนทนาแบบ Free Conversation ผู้เรียนมักจะใช้คำศัพท์และประโยคที่คุ้นเคย ซึ่งมักจะเป็นความรู้ที่จำกัด แต่ในการเรียน Callan จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารได้จริง ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ใหม่ ๆ ผ่านการพูด และช่วยให้ผู้เรียนไม่เผลอคิดเป็นภาษาแม่ก่อน และตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติ

พื้นฐานภาษาอังกฤษน้อยเรียนได้หรือไม่?

เนื้อหาเรียงตั้งแต่ง่ายไปยาก

ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ หลักสูตรภาษาอังกฤษ Callan เปิดสอนตั้งแต่ระดับภาษาอังกฤษพื้นฐานไปจนถึงภาษาอังกฤษระดับสูง แบ่งออกเป็น 12 ระดับ ซึ่ง Callan จะเรียกแต่ละระดับว่า “Stage” ทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ได้ปรับให้เหมาะสมกับในแต่ละระดับ เพราะฉะนั้นขอเพียงทำตามวิธีการเรียนที่อาจารย์สอนได้ทัน ไม่ว่าผู้เรียนจะมีพื้นฐานน้อยหรือไม่คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษก็สามารถเรียนได้ค่ะ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ NOVA ONLINE เป็นการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าผู้เรียนจะได้ซึมซับเนื้อหาจากหลักสูตร Callan ได้เต็ม ๆ คาบ หากยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์/เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สามารถติตด่อสอบถามทีมงาน NOVA ONLINE ก่อนตัดสินใจ หรือทดลองเรียนเพื่อดูบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันก่อนได้นะคะ

ทำไมต้อง NOVA ONLINE ?

  • เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองอนุญาตให้ทำการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Callan
  • สถาบันระดับ TOP ของญี่ปุ่น ปรับหลักสูตรเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ
  • สอนโดย Professional Teacher คัดเลือกและอบรมอย่างดี
  • พร้อมให้คำแนะนำ พัฒนาภาษาอังกฤษได้ตรงจุด
  • คอร์สเรียนออนไลน์ สะดวก เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • เลือกคอร์สให้ตอบโจทย์ได้ตามไลฟ์สไตล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม