เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คอร์สภาษาอังกฤษตัวต่อตัว : สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวเป็นรูปแบบการเรียนที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตผู้คนนั้นเปลี่ยนไป ในยุคที่คนทั่วโลกเลือกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันทั้งในส่วนของการฟัง พูด อ่าน และเขียน ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านการศึกษาต่อ การทำงาน การท่องเที่ยว ไปจนถึงการพบปะผู้คนในสังคม ซึ่งการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์กับ NOVA ONLINE ก็สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

เสียงตอบรับ จากผู้เรียนภาษากับ NOVA ONLINE

เสียงตอบรับ จากผู้เรียนภาษากับ NOVA ONLINE

ครูสอนดี มีบทเรียนที่ดีและชัดเจน

Callan Course Tickets Plan 40
voice-img

Bank

สถาบันนี้คุณครูสอนดีทุกคน และใส่ใจนักเรียนมาก ไม่กดดัน อีกทั้งยังมีหลักสูตรการเรียนที่ดีและชัดเจน

2023-01-26 21:36:10

ได้สนทนากับเจ้าของภาษา

Japanese Course Tickets Plan 25
voice-img

เดียร์

ต่อคอร์สมาหลายครั้งแล้วค่ะ เซนเซสอนดี คุยสนุก เป็นกันเอง สงสัยอะไรก็ถามได้ตลอด ทั้งยังมีความใจเย็นเวลาที่เราอึกอักนึกคำพูดไม่ออก ชมเก่ง ให้กำลังใจเก่งด้วย และยังแนะนำอะไรหลายๆ อย่างเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้ทราบด้วยค่ะ ถ้ามีเวลามากพอจะเรียนอย่างต่อเนื่อง จะต่อคอร์สต่อไปแน่นอนค่ะ

2023-01-22 06:38:33

เรียนกับครูต่างชาติ

General English Course Light Plan 3 Months 12 Lessons
voice-img

ออย

บทเรียนช่วยฝึกการสนทนา การฟัง ถามตรงที่ไม่เข้าใจได้ตลอด

2022-12-29 23:20:34

อาจารย์ใจดีมีคุยสนุกเป็นกันเองน่ารักทุกคนเลย เรียนแล้วไม่เครียด

Business Course 12; Getting Started
voice-img

Baiyok

อาจารย์ใจดีมีคุยสนุกเป็นกันเองน่ารักทุกคนเลย เรียนแล้วไม่เครียด

2022-12-29 10:18:11

คุณครูสอนเก่งสอนสนุก

General English Course Light Plan 3 Months 12 Lessons
voice-img

กอล์ฟ

คุณครูน่ารักสอนเก่งแม้ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้ครัง

2022-12-29 10:16:28

คุณครูเป็นมืออาชีพและตั้งใจสอนมาก

Callan Course Monthly Plan 8
voice-img

Bank

หลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องของการสนทนาแบบรวดเร็ว โดยจำประโยคการสนทนาและตอบกลับทันทีเวลาคุณครูถาม ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถตอบกลับได้โดยอัตโนมัติ ส่วนคุณครูก็มีความเป็นมืออาชีพ ใจดี และตั้งใจสอนมาก ไม่กดดันนักเรียน

2022-12-28 20:32:35

คุณครูมีความเป็นมืออาชีพ ใจดี เนื้อหาการสอนเน้นการสนทนา เลือกเรียนได้ทุกเวลา

General English Course Monthly Plan 8
voice-img

Bank

เนื่องจากคุณครูได้รับการฝึกอบรมมาจึงทำให้การสอนเป็นไปอย่างมืออาชีพ ไม่กดดันนักเรียน เนื้อหาไม่ยากเพราะมีการวัดระดับภาษาของนักเรียนก่อนเริ่มหลักสูตร

2022-12-28 20:03:42

ผู้สอนตรงต่อเวลาและเป็นกันเอง

General English Course Light Plan 3 Months 12 Lessons
voice-img

Song

ผู้สอนน่ารัก เป็นกันเอง มีความเข้าใจในการเรียนมากกว่าเดิม และสามารถเลือกเวลาเรียนที่ตนเองสะดวกได้

2022-12-21 17:41:02

สะดวก และผู้สอน

Kids Course Fixed Plan 4
voice-img

Thanmati Thongpan

สะดวกเลือกเวลาเรียนได้เอง และคุณครูทุกท่านอารมณ์ดี ใจเย็น

2022-12-02 16:23:04

ยืดหยุ่น มืออาชีพ

General English Course Tickets Plan 35
voice-img

Maddy K.

มีครูตลอด 24 hr. เลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก คุณครูมืออาชีพ น่ารักใจเย็น เปิดโอกาสให้พูดคุย ซักถาม และให้คำแนะนำสำหรับการสื่อสารภาษาได้ดีมากเลยค่ะ

2022-11-16 17:29:29

ครูสอนดี มีบทเรียนที่ดีและชัดเจน

Callan Course Tickets Plan 40
voice-img

Bank

สถาบันนี้คุณครูสอนดีทุกคน และใส่ใจนักเรียนมาก ไม่กดดัน อีกทั้งยังมีหลักสูตรการเรียนที่ดีและชัดเจน

2023-01-26 21:36:10

ได้สนทนากับเจ้าของภาษา

Japanese Course Tickets Plan 25
voice-img

เดียร์

ต่อคอร์สมาหลายครั้งแล้วค่ะ เซนเซสอนดี คุยสนุก เป็นกันเอง สงสัยอะไรก็ถามได้ตลอด ทั้งยังมีความใจเย็นเวลาที่เราอึกอักนึกคำพูดไม่ออก ชมเก่ง ให้กำลังใจเก่งด้วย และยังแนะนำอะไรหลายๆ อย่างเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้ทราบด้วยค่ะ ถ้ามีเวลามากพอจะเรียนอย่างต่อเนื่อง จะต่อคอร์สต่อไปแน่นอนค่ะ

2023-01-22 06:38:33

เรียนกับครูต่างชาติ

General English Course Light Plan 3 Months 12 Lessons
voice-img

ออย

บทเรียนช่วยฝึกการสนทนา การฟัง ถามตรงที่ไม่เข้าใจได้ตลอด

2022-12-29 23:20:34

อาจารย์ใจดีมีคุยสนุกเป็นกันเองน่ารักทุกคนเลย เรียนแล้วไม่เครียด

Business Course 12; Getting Started
voice-img

Baiyok

อาจารย์ใจดีมีคุยสนุกเป็นกันเองน่ารักทุกคนเลย เรียนแล้วไม่เครียด

2022-12-29 10:18:11

คุณครูสอนเก่งสอนสนุก

General English Course Light Plan 3 Months 12 Lessons
voice-img

กอล์ฟ

คุณครูน่ารักสอนเก่งแม้ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้ครัง

2022-12-29 10:16:28

คุณครูเป็นมืออาชีพและตั้งใจสอนมาก

Callan Course Monthly Plan 8
voice-img

Bank

หลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องของการสนทนาแบบรวดเร็ว โดยจำประโยคการสนทนาและตอบกลับทันทีเวลาคุณครูถาม ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถตอบกลับได้โดยอัตโนมัติ ส่วนคุณครูก็มีความเป็นมืออาชีพ ใจดี และตั้งใจสอนมาก ไม่กดดันนักเรียน

2022-12-28 20:32:35

คุณครูมีความเป็นมืออาชีพ ใจดี เนื้อหาการสอนเน้นการสนทนา เลือกเรียนได้ทุกเวลา

General English Course Monthly Plan 8
voice-img

Bank

เนื่องจากคุณครูได้รับการฝึกอบรมมาจึงทำให้การสอนเป็นไปอย่างมืออาชีพ ไม่กดดันนักเรียน เนื้อหาไม่ยากเพราะมีการวัดระดับภาษาของนักเรียนก่อนเริ่มหลักสูตร

2022-12-28 20:03:42

ผู้สอนตรงต่อเวลาและเป็นกันเอง

General English Course Light Plan 3 Months 12 Lessons
voice-img

Song

ผู้สอนน่ารัก เป็นกันเอง มีความเข้าใจในการเรียนมากกว่าเดิม และสามารถเลือกเวลาเรียนที่ตนเองสะดวกได้

2022-12-21 17:41:02

สะดวก และผู้สอน

Kids Course Fixed Plan 4
voice-img

Thanmati Thongpan

สะดวกเลือกเวลาเรียนได้เอง และคุณครูทุกท่านอารมณ์ดี ใจเย็น

2022-12-02 16:23:04

ยืดหยุ่น มืออาชีพ

General English Course Tickets Plan 35
voice-img

Maddy K.

มีครูตลอด 24 hr. เลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก คุณครูมืออาชีพ น่ารักใจเย็น เปิดโอกาสให้พูดคุย ซักถาม และให้คำแนะนำสำหรับการสื่อสารภาษาได้ดีมากเลยค่ะ

2022-11-16 17:29:29
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ใน 270 ชั่วโมง คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ใน 270 ชั่วโมง
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน สอบ TOEIC คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน สอบ TOEIC

“ราคาคุ้มค่า แต่เนื้อหาเกินคุ้ม”

“ราคาคุ้มค่า
แต่เนื้อหาเกินคุ้ม”

เหตุผลที่คุณควรเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ NOVA ONLINE เหตุผลที่คุณควรเลือก
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
แบบออนไลน์ ที่ NOVA ONLINE
เลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว เลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว
ทำไมต้องเลือก NOVA ONLINE?
ทำไมต้องเลือก NOVA ONLINE?
คอร์สเรียนภาษาที่เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ คอร์สเรียนภาษาที่เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
เพิ่มทักษะทางภาษาให้พนักงาน / สวัสดิการพนักงาน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
สำหรับองค์กร
เพิ่มทักษะทางภาษาให้พนักงาน
สวัสดิการพนักงาน
อ่านเพิ่มเติม เรียนภาษาสำหรับองค์กร เรียนภาษาสำหรับองค์กร
บริการสำหรับสถานศึกษา
โรงเรียน สถาบันสอนพิเศษ
พัฒนาทักษะสู่ระดับสากลให้กับเยาวชน
เริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้!
อ่านเพิ่มเติม
บริการสำหรับสถานศึกษาโรงเรียน สถาบันสอนพิเศษ
พัฒนาทักษะสู่ระดับสากลให้กับเยาวชน
เริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้!
อ่านเพิ่มเติม บริการเสริมจาก NOVA บริการเสริมจาก NOVA

Why NOVA?

ทำไมจึงต้องเลือกเรียนภาษากับเรา

บริการสอนภาษาออนไลน์กว่า 10 ปี

ได้รับความไว้วางใจสูงสุด

26 ปีแห่งความไว้วางใจและความสำเร็จในธุรกิจการศึกษา โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

NOVA Holdings

บริการสอนภาษาออนไลน์กว่า 10 ปี

ได้รับความไว้วางใจสูงสุด

26 ปีแห่งความไว้วางใจและความสำเร็จในธุรกิจการศึกษา โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

NOVA Holdings

Teachers

Teachers

ครูทุกคนเป็นครูประจำสถาบัน
Professional Teacher
ที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมอย่างดีจากสถาบัน

Teachers

Teachers

ครูทุกคนเป็นครูประจำสถาบัน
Professional Teacher
ที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมอย่างดีจากสถาบัน

Counseling ให้คำแนะนำในการพัฒนา

Counseling

วิเคราะห์ - ให้คำแนะนำในการพัฒนาแบบ
ส่วนตัวจากติวเตอร์ชาวไทย
แม้เรียนออนไลน์ก็ไม่ต่างกับไปเรียนที่
สถาบันสอนภาษาจริงๆ

Counseling ให้คำแนะนำในการพัฒนา

Counseling

วิเคราะห์ - ให้คำแนะนำในการพัฒนาแบบ
ส่วนตัวจากติวเตอร์ชาวไทย
แม้เรียนออนไลน์ก็ไม่ต่างกับไปเรียนที่
สถาบันสอนภาษาจริงๆ

Certificate มีใบประกาศเมื่อเรียนจบ

Certificate

ออกใบประกาศเมื่อเรียนจบแต่ละ Level

Certificate มีใบประกาศเมื่อเรียนจบ

Certificate

ออกใบประกาศเมื่อเรียนจบแต่ละ Level

Installment Payment : ค่าเรียนภาษาผ่อนชำระได้

Recurring Payment

ค่าเรียนภาษาแบ่งจ่ายรายเดือนได้
ผ่านบัตรเครดิต

Installment Payment : ค่าเรียนภาษาผ่อนชำระได้

Recurring Payment

ค่าเรียนภาษาแบ่งจ่ายรายเดือนได้
ผ่านบัตรเครดิต

ความน่าเชื่อถือ

สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE จด
ทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้าอย่างถูกต้อง

ความน่าเชื่อถือ

สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE จด
ทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้าอย่างถูกต้อง

ทำไม NOVA ONLINE จึงแตกต่าง?

ทำไม NOVA ONLINE
จึงแตกต่าง?

NOVA ONLINE NOVA ONLINE สถาบัน A สถาบัน B
ครูผู้สอน Professional Teacher อาจารย์ประจำ
และพาร์ทไทม์
อาจารย์ประจำ
และพาร์ทไทม์
หลักสูตร หลักสูตรของ NOVA ONLINE
โดยเฉพาะ
หลายหลักสูตร
ปะปนกัน
หลายหลักสูตร
ปะปนกัน
รปูแบบคอร์สเรียน รายครั้ง รายเดือน รายเดือน
การขยายอายุคอร์สเรียน ทำได้ ทำไม่ได้ ทำไม่ได้
บริการ Counseling มี ✓ ไม่มี ✘ ไม่มี ✘
Certificate มี ✓ ไม่มี ✘ ไม่มี ✘
จำกัดครั้งเรียนต่อวัน ไม่จำกัด 1 ครั้งต่อวัน 1 - 2 ครั้งต่อวัน


\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 25 นาที /

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 25 นาที /

บทความน่ารู้

วิธีเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ NOVA #2 CALLAN Course
วิธีเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ NOVA #2 CALLAN Course
15-12-2022
ที่สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE เรามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ วันนี้เราจะนำเสนอคอร์สเรียนที่ 2 ของสถาบันกัน!
วิธีเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ NOVA #1 General English Course
วิธีเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ NOVA #1 General English Course
01-12-2022
บทความนี้จะมาแนะนำหลักสูตรที่ NOVA เปิดสอน ให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าตัวเองจะเหมาะกับหลักสูตรไหน
ทำงานอาชีพนี้ ควรเก่งภาษาอังกฤษระดับไหน?
ทำงานอาชีพนี้ ควรเก่งภาษาอังกฤษระดับไหน?
15-11-2022
มาดูกันเถอะว่าแต่ละอาชีพจำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษขนาดไหน เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับทุกคนที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

จุดเด่นของการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับ NOVA ONLINE

・ เป็นการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เลือกครูผู้สอนได้ทุกครั้งที่จอง

・ เรียนวันไหน เวลาไหนก็ได้ เพราะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ไม่ต้องรอใคร!

・ สะดวก! จอง/ยกเลิกได้เองตามเงื่อนไขของคอร์สที่เลือกซื้อ

・ ครูทุกคนเป็นอาจารย์ประจำ 100% มั่นใจว่าจะสามารถตรวจสอบคุณภาพได้

・ มีหลักสูตรให้เลือก ทดลองเรียนก่อนได้เพื่อหาคอร์สเรียนที่ใช่

เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว เหมาะกับใคร?

เหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทุกคน! เพราะการเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว อีกทั้งเลือกวันเวลาได้เองนั้น จะช่วยตัดปัญหา ข้อจำกัดต่าง ๆ ออกไปให้คุณเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้อย่างสะดวกขึ้น ปรับตารางเรียนได้ตามจังหวะการใช้ชีวิตของคุณ!

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ต่างจากแบบกลุ่มอย่างไร?

・ เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว จัดตารางเรียนได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนเอง

・ การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ผู้เรียนจะได้ฟัง-พูดเต็มคาบ ได้ฝึกพูดมากกว่าการเรียนแบบกลุ่ม

・ ครูผู้สอนมองเห็นจุดอ่อนทางภาษาและให้คำแนะนำได้อย่างตรงจุดเมื่อเป็นการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

・ ไม่ต้องเขินอายใคร เรียนจากที่ไหน ใส่ชุดอะไรอยู่ก็เรียนได้!

ทำไมต้องเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ NOVA ONLINE

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว!! ทำงานยุ่ง ไม่ว่างมาเรียน อยากเรียนต่อเนื่องในราคาไม่แพง อยากพูดภาษาอังกฤษเก่ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหน ถ้าเป็นการเรียนออนไลน์ ก็สามารถเรียนอย่างต่อเนื่องและสบายใจได้ เพราะที่ NOVA ONLINE มีคอร์สสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนได้เลือกตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง และนอกจากบทสนทนาภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีคอร์สเฉพาะทาง เช่น คอร์สเรียนสำหรับเด็ก, Business Course ให้ผู้เรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลือกเรียนคอร์สภาษาที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของตนเอง

ทำไมต้องเลือกคอร์สเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์กับ NOVA ONLINE

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว!! ทำงานยุ่ง ไม่ว่างมาเรียน อยากเรียนต่อเนื่องในราคาไม่แพง อยากพูดภาษาอังกฤษเก่ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหน ถ้าเป็นการเรียนออนไลน์ ก็สามารถเรียนอย่างต่อเนื่องและสบายใจได้ เพราะที่ NOVA ONLINE มีคอร์สสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนได้เลือกตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง และนอกจากบทสนทนาภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีคอร์สเฉพาะทาง เช่น คอร์สเรียนสำหรับเด็ก, Business Course ให้ผู้เรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลือกเรียนคอร์สภาษาที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของตนเอง

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

\โปรโมชั่นพิเศษ CASH BACK 1,000 บาท/