menu
Facebook line

Kids Course : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก อายุ 3 - 12 ปี

เรียน「คอร์สสอนภาษาอังกษสำหรับเด็ก」ได้ที่บ้าน

เรียน「คอร์สสอนภาษาอังกษสำหรับเด็ก」ได้ที่บ้าน

พ่อแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ปัญหา!
เพียงเตรียม 2 สิ่งด้านล่างนี้ แล้ววางใจให้เราดูแล

① อินเทอร์เน็ตที่เสถียร
② บรรยากาศที่ชวนให้เด็กๆมีสมาธิ

เด็กๆ สามารถเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ด้วยวิธีการสอนเฉพาะตัวซึ่งมาจากประสบการณ์ในการสอนของสถาบัน NOVA กับ Kids Course ทางเรามีแพ็กเกจสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กให้เลือกเรียนตามที่เหมาะกับพัฒนาการ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา โดยเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กรูปแบบใหม่ ทั้งเทคนิคและวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนได้ทั้งความสนุกสนานและได้พัฒนาทักษะทางภาษาไปพร้อมกัน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆ จาก PC Tablet และ Smartphone

01. ห้องเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่

ห้องเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่

ติดต่อสอบถาม โทร.02-109-5196
(เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)

ติดต่อสอบถาม โทร.02-109-5196 (เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)

FaceBook Line Phone
FaceBook Line Phone

\ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที/

เด็กๆ ชอบเรียนภาษาอังกฤษ เด็กๆ ชอบเรียนภาษาอังกฤษ
เพราะสนุกจึงเรียนได้ต่อเนื่อง
เด็ก ๆ ชื่นชอบภาษาอังกฤษ

02. จุดเด่นคอร์สเรียนภาษา NOVA Online

เคล็ดลับที่ช่วยให้เด็กๆ เก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้จริง!

เด็กๆ เก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ด้วยวิธีการสอนเฉพาะตัวซึ่งมาจากประสบการณ์ในการสอนของสถาบัน NOVA! คอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กรูปแบบใหม่ที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาได้อย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และเด็กๆ ยังได้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมอีกด้วย

POINT 1 ▷▷▷ สื่อการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะของ NOVA Online POINT 1 ▷▷▷ สื่อการสอน
เก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ด้วยสื่อการสอนเฉพาะของ NOVA Online ที่เน้นสร้างทักษะพื้นฐานและการนำไปใช้ได้จริง

สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ NOVA Online ช่วยพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้ง 4 ด้าน อีกทั้งยังสร้างทักษะการสื่อสารและความรู้รอบตัวผ่านหัวข้อการเรียนรู้ที่เด็กๆ สนใจ นอกจากจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว ยังได้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมด้วย

สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

POINT 2 ▷▷▷ เรียนรู้วิธีการออกเสียงตามหลักโฟนิกส์เต็มรูปแบบ POINT 2 ▷▷▷ การออกเสียง
โฟนิกส์ วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแสนเข้มข้น

โฟนิกส์คือ วิธีการเรียน "กฎความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษร" ที่เรียนกันในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพราะ "วิธีการท่องจำ" ด้วยการเขียนและสะกดคำศัพท์ไม่ช่วยให้เด็กรู้จักการประยุกต์ใช้ แต่วิธีการเรียนรู้ตามหลัก "โฟนิกส์" จะช่วยให้ผู้เรียนอ่านคำศัพท์ที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นการปูทักษะพื้นฐานทั้งสี่อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา
※สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กจะแสดงขึ้นบนหน้าจอเวลาเรียน

วิธีการเรียนการสอนตามหลักโฟนิกส์

POINT 3 ▷▷▷ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแบ่งตามระดับทักษะ POINT 3 ▷▷▷ หลักสูตร
แบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนตามระดับทักษะภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ

ที่ NOVA Online แบ่งหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กออกเป็นทั้งหมด 4 ระดับ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับเด็กๆ ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างเด็กอนุบาล ไปจนถึงเด็กโต/ประถมปลาย หรือเด็กที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแบ่งตามเลเวล

หลักสูตร Kids Course เหมาะกับผู้เรียนอายุ 3-12 ปี (อ.1 - ป.6)

หลักสูตร Kids Course เหมาะกับผู้เรียนอายุ 3-12 ปี (อ.1 - ป.6)

หลักสูตร Kids Course
และระยะเวลาการเข้าเรียน

Step1: DEMO Lesson ทดลองเรียน

ช่วยให้ผู้ปกครองได้เห็นวิธีเรียนจริงก่อนตัดสินใจและให้เด็ก ๆ ได้ลองสัมผัสบรรยากาศในคาบเรียน

Step2: Level Check วัดระดับ

หลังจากซื้อคอร์สเรียนแล้ว คาบแรกที่เข้าเรียน อาจารย์จะวัดระดับภาษาให้โดยละเอียด
เพื่อที่ในคาบเรียนต่อ ๆ ไป จะได้เริ่มเรียนในเลเวลที่ตรงกับความสามารถจริงของพวกเขา

Step3: Start Lesson! เริ่มเรียน

เด็ก ๆ เริ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างสนุกสนาน ได้ทักษะการสื่อสารเต็ม ๆ !

หลักสูตร Kids Course และระยะเวลาการเข้าเรียน

Step1: DEMO Lesson ทดลองเรียน

ช่วยให้ผู้ปกครองได้เห็นวิธีเรียนจริงก่อนตัดสินใจและให้เด็ก ๆ ได้ลองสัมผัสบรรยากาศในคาบเรียน

Step2: Level Check วัดระดับ

หลังจากซื้อคอร์สเรียนแล้ว คาบแรกที่เข้าเรียน อาจารย์จะวัดระดับภาษาให้โดยละเอียด
เพื่อที่ในคาบเรียนต่อ ๆ ไป จะได้เริ่มเรียนในเลเวลที่ตรงกับความสามารถจริงของพวกเขา

Step3: Start Lesson! เริ่มเรียน

เด็ก ๆ เริ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างสนุกสนาน ได้ทักษะการสื่อสารเต็ม ๆ !

Levels หนังสือที่ใช้ จำนวนบทเรียน จำนวนคาบเรียน
Kinder Kinder 24 บท ประมาณ 50 คาบ
Class 5 Class 5 24 บท ประมาณ 50 คาบ
Class 4 Class 4 24 บท ประมาณ 50 คาบ
Class 3 Level 4 24 บท ประมาณ 50 คาบ

เมื่อเรียนจบแล้วขึ้นสู่คอร์สเด็กโต General English / Callan Course
※Kids Course คาบเรียนละ 25 นาที

POINT 4 ▷▷▷ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโต/น้องๆที่จบ Kids Course POINT 4 ▷▷▷ สำหรับเด็กโต
สำหรับน้องม.ต้น-ม.ปลาย และเด็กๆ ที่เรียนจบเลเวลสูงสุดของ Kids Course

สำหรับเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป / น้องๆ ที่เรียนจบจากคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็ก หรือน้องๆ ที่วัดระดับแล้วมีความสามารถสูงกว่าที่จะเรียนในคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็ก สามารถเริ่มเรียนในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ได้เลย โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินระดับความสามารถของผู้เรียนในคาบแรก หากน้องๆ เก่งมาก ก็สามารถข้ามไปเรียนในระดับที่เหมาะสมกับตนเองได้ในทันที!

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแนะนำ เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook Line Phone
Facebook Line Phone

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

หน้าหลัก (ทำไมต้อง NOVA?)

03. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เริ่มต้นพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ จากสัปดาห์ละครั้ง

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพ ด้วยหลักสูตรที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก ๆ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามที่สะดวก มีให้เลือกทั้งแพ็กเกจแบบตามจำนวนครั้งและแบบรายเดือน

เลือกเรียนภาษาอังกฤษได้ 2 สไตล์

★แพ็กเกจ Tickets Plan

แพ็กเกจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่สามารถเลือกเรียนในวันและเวลาที่สะดวกได้ตามจำนวนครั้งที่ซื้อ สามารถจองคาบเรียนได้จนถึงก่อนเวลาเรียน 15 นาที และสามารถเลือกผู้สอนภาษาได้ทุกครั้งที่เรียน

★แพ็กเกจ Fixed Plan

แพ็กเกจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กรายเดือนแสนสะดวก ที่สามารถกำหนดวันและเวลาที่ต้องการเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ตั้งแต่ครั้งแรก หลังจากนั้นระบบจะทำการจองวันและเวลาเรียนของทั้งเดือนให้โดยอัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กรุณาแจ้งทีมงานล่วงหน้า 2 วันทำการขึ้นไป เพื่อดำเนินการในระบบ

*เงื่อนไขของจำนวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนจะแตกต่างกันไปตามแพ็กเกจ กรุณาตรวจสอบที่เงื่อนไขเกี่ยวกับการจองและยกเลิกเวลาเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook Line Phone
Facebook Line Phone

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

หน้าหลัก (ทำไมต้อง NOVA?)

ตารางค่าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

ตารางค่าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

course photoKids Fixed Plan แพ็กเกจเรียนตามวัน-เวลาเดิมทุกสัปดาห์

course photoKids Fixed Plan แพ็กเกจเรียนตามวัน-เวลาเดิมทุกสัปดาห์

Special Course ที่ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
ระบบจะจองเวลาเรียนให้โดยอัตโนมัติ ผู้ปกครองไม่ต้องเสียเวลาจองคาบเรียนเอง
สามารถเปลี่ยนวัน-เวลาเรียนได้ล่วงหน้าหากไม่สะดวกเข้าเรียน

※คาบละ 25 นาที
※ราคาคอร์สเรียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

Kids Fixed Plan

(คอร์สเรียนรายเดือน)
Light Fixed
(สัปดาห์ละ 1 คาบ)
Light
Fixed

(สัปดาห์ละ 1 คาบ)
Standard Fixed
(สัปดาห์ละ 2 คาบ)
Standard Fixed
(สัปดาห์ละ 2 คาบ)
Intensive Fixed
(สัปดาห์ละ 3 คาบ)
Intensive Fixed
(สัปดาห์ละ 3 คาบ)
4 Lessons 8 Lessons 12 Lessons
฿1,400/เดือน ฿2,400/เดือน ฿3,400/เดือน
 • ระบบจะทำการจองวันและเวลาเรียนตามที่ท่านเลือกไว้ในครั้งแรกให้โดยอัตโนมัติตลอดทั้งเดือน
 • ท่านสามารถตรวจสอบวันหยุดของโรงเรียนได้จากหน้าสมาชิก
 • ท่านสามารถขอเรียนชดเชยภายในเดือนเดียวกันได้
 • หากต้องการยกเลิกคาบเรียน กรุณาแจ้งทีมงานล่วงหน้า 2 วันทำการขึ้นไป เพื่อดำเนินการในระบบ เนื่องจากผู้เรียน Fixed Plan ไม่สามารถกดยกเลิกคาบเรียนด้วยตัวเองได้ พร้อมกันนั้นต้องแจ้งวันและเวลาที่ท่านต้องการเรียนทดแทนผ่านทางอีเมลหรือไลน์
  *จำนวนครั้งที่สามารถยกเลิกได้มีความแตกต่างไปตามแพ็กเกจที่เรียน ดังนี้
  เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ยกเลิกได้สูงสุดเดือนละ 1 ครั้ง
  เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ยกเลิกได้สูงสุดเดือนละ 2 ครั้ง
  เรียนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ยกเลิกได้สูงสุดเดือนละ 3 ครั้ง
 • กรณีที่ท่านชำระผ่านระบบ Paypal ระบบจะนับวันที่ชำระเงินเข้ามาครั้งแรกเป็นวันที่ชำระเงินประจำรอบถัดไป และระบบจะตัดเงินในวันที่นั้นๆ ของเดือนโดยอัตโนมัติ
 • จะมีการประเมินระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนในการเรียนครั้งแรก และหลังจากทราบผลการประเมินแล้วทีมงานจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนไปยังที่อยู่ตามที่ท่านได้แจ้งไว้

course photoKids Tickets Plan แพ็กเกจเรียนตามใจ! วัน-เวลาใดก็ได้

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนได้อิสระ
ผู้ปกครองจำเป็นต้องจองเวลาเรียนให้เด็กๆ ด้วยตนเอง
สามารถยกเลิกคาบเรียนได้ก่อนเวลาที่จองไว้ 2 ชั่วโมงขึ้นไป


แบ่งจ่ายรายเดือนได้! ▶ อ่านรายละเอียด

※คาบละ 25 นาที
※ราคาคอร์สเรียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ราคาแบ่งจ่ายรายเดือน

Light Plan

(เรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
4 Lessons 12 Lessons 24 Lessons
฿1,500/เดือน ฿1,400/เดือน ฿1,300/เดือน

Standard Plan

(เรียน 2 ครั้ง/สัปดาห์)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
8 Lessons 24 Lessons 48 Lessons
฿2,600/เดือน ฿2,400/เดือน ฿2,200/เดือน

Intensive Plan

(เรียน 3 ครั้ง/สัปดาห์)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
12 Lessons 36 Lessons 72 Lessons
฿3,600/เดือน ฿3,400/เดือน ฿3,200/เดือน

ราคาชำระรวดเดียว

Light Plan

(เรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
4 Lessons 12 Lessons 24 Lessons
฿1,500 ฿4,200 ฿7,800

Standard Plan

(เรียน 2 ครั้ง/สัปดาห์)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
8 Lessons 24 Lessons 48 Lessons
฿2,600 ฿7,200 ฿13,200

Intensive Plan

(เรียน 3 ครั้ง/สัปดาห์)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
12 Lessons 36 Lessons 72 Lessons
฿3,600 ฿10,200 ฿19,200

อื่น ๆ

ยืดอายุคอร์สเรียน (1 เดือน)
ราคาต่อคาบ ฿ 300

*ยืดอายุจากวันหมดอายุคอร์สเรียนเดิม

อายุของคอร์สเรียนนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดคอร์ส โดยจะแบ่งเป็นระยะเวลาดังนี้

 • คอร์สเรียนแบบ 1 เดือน มีอายุ 30 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 3 เดือน มีอายุ 90 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 6 เดือน มีอายุ 180 วัน
 • หากหมดอายุคอร์สแล้วยังมีจำนวนคาบเรียนเหลือ สามารถนำไปทบต่อได้ โดยมีค่าบริการคาบละ 300 บาท สามารถขยายอายุคอร์สได้ 1 เดือนนับจากวันที่หมดอายุคอร์ส
 • เวลาเรียนคาบละ 50 นาที
 • เฉพาะคอร์ส Callan, คอร์สเรียนสำหรับเด็กและคอร์สเรียนตัวต่อตัวภาษาญี่ปุ่น เวลาเรียนคาบละ 25 นาที
 • สามารถจองเวลาเรียนล่วงหน้าได้สูงสุด 31 วัน ภายในอายุคอร์สเรียน
 • ใน 1 วัน สามารถเข้าเรียนกี่คาบก็ได้ (ตามจำนวนคาบเรียนที่ท่านซื้อไว้)
 • ผู้เรียนสามารถจองเวลาเรียนได้จนถึงก่อนเวลาเริ่มเรียน 15 นาที
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน
       • เมื่อทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน ทุก 2 ครั้ง คาบเรียนจะถูกหักไป 1 ครั้ง (เมื่อยกเลิกก่อนถึงเวลาเรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป)
       • แต่ถ้าหากยกเลิกก่อนเวลาเรียนที่จองไว้ไม่ถึง 2 ชั่วโมง หรือขาดเรียน จะถูกหักครั้งเรียน 1 ครั้งทันที
 • ไม่สามารถจองเรียนได้ในช่วงวันคริสต์มาส (24-25 ธ.ค.) ช่วงวันหยุดสิ้นปี (29 ธ.ค. - 3 ม.ค.) และในวันหยุดราชการของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นวันหยุดของโรงเรียน
 • วันหยุดของโรงเรียนในเดือนถัดไป จะประกาศให้ทราบในหน้าสมาชิก ช่วงประมาณวันที่ 20 ของทุกเดือน ขอให้ทุกท่านตรวจสอบวันหยุดของโรงเรียนในทุก ๆ เดือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการใช้ครั้งเรียน
หนังสือเรียน
ท่านจำเป็นต้องใช้หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
ของ NOVA Online ในการเรียน Kids course
*1 Set ประกอบด้วยหนังสือ Home Study และไฟล์ Audio
หนังสือเรียน ราคา
(รวมภาษีและค่าจัดส่ง)
หนังสือเรียนสำหรับคอร์สเด็ก ฿800
หนังสือเรียนสำหรับคอร์สเด็ก ฿350
(รูปแบบไฟล์ PDF)
หน้าหลัก (ทำไมต้อง NOVA?)
หน้าหลัก (ทำไมต้อง NOVA?)

ทำไมต้องเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็ก
(Kids Course) กับ NOVA

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์รูปแบบใหม่สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 - 12 ปี เรียนกับอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ที่ NOVA Online สถาบันสอนภาษาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีวิธีการสอนเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร กับบรรยากาศการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อและจำเจอีกต่อไป โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นความสนุกสนาน ที่สำคัญผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามที่สะดวก โดยมีให้เลือกทั้งแพ็กเกจแบบตามจำนวนครั้งและแบบรายเดือน เป็นคอร์สเรียนภาษาที่ช่วยให้เด็กๆ สามารถเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้จริง นอกจากจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว เด็กๆ ยังได้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมด้วย

เหตุผลที่ควรให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่เด็ก

ความจริงแล้ว สมองของเด็กๆ โดยเฉพาะในช่วงวัย 3 ขวบนั้นเหมาะที่จะจดจำและเรียนภาษาเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาจะซึมซับเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ โดยไม่รู้สึกเหมือนผู้ใหญ่ที่ต้องมานั่งท่องจำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็ลืมแล้วก็ต้องท่องจำใหม่ ไม่ใช่แค่คำศัพท์หรือตัวอักษร แต่เด็กๆ ยังจำแม้กระทั่งสำเนียง การออกเสียงได้โดยอัตโนมัติด้วย ดังนั้น การส่งเสริมให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็กอย่างสม่ำเสมอ เรียนปนเล่น จะเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในอนาคต

เด็กๆ อยากเก่งอังกฤษต้องเริ่มอย่างไร?

หนทางสู่การเก่งภาษาอังกฤษไม่มีทางลัด แต่เราสามารถส่งเสริมให้เด็กๆ เก่งภาษาอังกฤษได้ โดยการหาโอกาสให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับภาษาอังกฤษเยอะๆ บ่อยๆ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานมากในแต่ละครั้ง สำหรับการอ่านและเขียน พ่อแม่อาจจัดเวลาให้เด็กอ่านหนังสือทุกวันได้ แต่สำหรับการฟังและพูด หากพ่อแม่ไม่ถนัดสนทนาภาษาอังกฤษเอง การเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้ลูกหลานเรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ก็เป็นทางออกทีดีทางหนึ่งเช่นกัน

ทำไมควรเลือกหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กของ NOVA?

เพราะที่ NOVA Online ออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษมาเพื่อเด็กๆ โดยเฉพาะ มีทั้งเรียนและเล่น ทำให้เด็กๆ ไม่รู้สึกเบื่อที่จะเรียน และค่อยๆ ซึมซับภาษาอังกฤษในทุกคาบที่ได้เข้าเรียน เด็กๆ จะได้เรียนโฟนิกส์ ไปพร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ใหม่ๆ รวมทั้งได้ฝึกโต้ตอบกับครูผ่านการเรียนสด เด็กๆ จะชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น เมื่อได้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ NOVA การันตีจากผู้เรียนจริง ที่ลงคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กต่อเนื่องเกินครึ่งปีถึงกว่า 91%

PAGE TOP
ราคา
ราคา
ผู้สอน
เสียงจากผู้ใช้งานจริง
ลูกค้าองค์กร
一คำถาม
ทดลองเรียนฟรี!
Contact NOVA
02-109-5196
(เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
mail to novaonline_info@nova-sea.co.th    Contact NOVA    ทดลองเรียนฟรี    PAGE TOP