Kids Course : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก อายุ 3 - 12 ปี

เรียน「คอร์สสอนภาษาอังกษสำหรับเด็ก」ได้ที่บ้าน

เรียน「คอร์สสอนภาษาอังกษสำหรับเด็ก」ได้ที่บ้าน

พ่อแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ปัญหา!
เพียงเตรียม 2 สิ่งด้านล่างนี้ แล้ววางใจให้เราดูแล

① อินเทอร์เน็ตที่เสถียร
② บรรยากาศที่ชวนให้เด็กๆมีสมาธิ

เด็กๆ สามารถเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ด้วยวิธีการสอนเฉพาะตัวซึ่งมาจากประสบการณ์ในการสอนของสถาบัน NOVA กับ Kids Course ทางเรามีแพ็กเกจสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กให้เลือกเรียนตามที่เหมาะกับพัฒนาการ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา โดยเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กรูปแบบใหม่ ทั้งเทคนิคและวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนได้ทั้งความสนุกสนานและได้พัฒนาทักษะทางภาษาไปพร้อมกัน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆ จาก PC Tablet และ Smartphone

เด็กๆ ชอบเรียนภาษาอังกฤษ เด็กๆ ชอบเรียนภาษาอังกฤษ
เพราะสนุกจึงเรียนได้ต่อเนื่อง
เด็ก ๆ ชื่นชอบภาษาอังกฤษ

\ ทดลองฟรี! คนละ 25 นาที /

01. จุดเด่นคอร์สเรียนภาษา NOVA ONLINE

เคล็ดลับที่ช่วยให้เด็กๆ เก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้จริง!

เด็กๆ เก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ด้วยวิธีการสอนเฉพาะตัวซึ่งมาจากประสบการณ์ในการสอนของสถาบัน NOVA! คอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กรูปแบบใหม่ที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาได้อย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และเด็กๆ ยังได้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมอีกด้วย

POINT 1 ▷▷▷ สื่อการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะของ NOVA ONLINE
POINT 1 ▷▷▷ สื่อการสอนเฉพาะ NOVA
ภายใน 200 คาบ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็น

สื่อการสอนเฉพาะของ NOVA ที่วางเนื้อหาให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะ "ฟัง" "พูด" "อ่าน" "เขียน" ทั้ง 4 ด้านอย่างครบถ้วน พร้อมสอดแทรกเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับเด็ก เสริมความเข้าใจทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมไปพร้อมกัน

เด็ก ๆ จะได้ "ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาจริง" และได้ "เรียนรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่จำเป็น" สำหรับการเรียนและใช้จริงในอนาคตด้วย

สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแบ่งตามเลเวล

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียน / เลเวล
จำนวนคาบ 50 คาบ / เลเวล
รวมทั้งหมด 200 คาบ
"4 ทักษะ" ภาษาอังกฤษ
ที่จะได้ในแต่ละ Level คลิก!
"4 ทักษะ" ภาษาอังกฤษที่จะได้ในแต่ละ Level คลิก!
POINT 2 ▷▷▷ เก่งภาษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย "3 Methods"
POINT 2 ▷▷▷ เก่งภาษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย "3 Methods"

Phonics

โฟนิกส์คือวิธีการเรียน "กฎความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษร" ที่เรียนกันในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพราะ "วิธีการท่องจำ" ด้วยการเขียนและสะกดคำศัพท์ไม่ช่วยให้เด็กรู้จักการประยุกต์ใช้ แต่วิธีการเรียนรู้ตามหลัก "โฟนิกส์" จะช่วยให้ผู้เรียนอ่านคำศัพท์ที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นการปูทักษะพื้นฐานทั้งสี่อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา

วิธีการเรียนการสอนตามหลักโฟนิกส์

Spiral Method

แม้ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เคยจำได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ได้ใช้งานก็ย่อมลืมเป็นธรรมดา แต่การเรียนภาษาอังกฤษที่ NOVA นอกจากสอนให้เด็กรู้จักโฟนิกส์แล้ว เรายังบูรณาการการเรียนการสอนด้วย "Spiral Method" คือวิธีการฝึกให้เด็ก ๆ ได้ลองใช้คำที่เคยเรียนในหลากหลายสถานการณ์ เมื่อฟังซ้ำ ใช้ซ้ำ ก็จะนำไปสู่ความเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างถ่องแท้ ทำให้เด็ก ๆ มีทักษะติดตัวไปใช้งานได้จริง

Direct Method

"คาบเรียนที่ใช้แต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น" เด็กจะได้ฟังภาษาอังกฤษที่ครูพูด ผูกคำศัพท์ที่ตนเองรู้เข้ากับกลุ่มคำ สำนวน รวมทั้งท่าทางต่าง ๆ ที่ครูใช้ และเชื่อมโยงจนเข้าใจภาษาอังกฤษโดยไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาแม่ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยให้เด็กได้ "เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษ" และจะสามารถใช้ภาษาได้อย่างอิสระเหมือนกับเป็นภาษาของตนเอง

POINT 3 ▷▷▷ คาบเรียนตัวต่อตัวจากครูผู้เชี่ยวชาญในการสอนเด็ก
POINT 3 ▷▷▷ Professional Teacher

วิธีการเรียนการสอนตามหลักโฟนิกส์

ครูผู้สอนที่ NOVA ทุกคนเป็นครูชาวต่างชาติประจำสถาบันที่ผ่านการฝึกสอนและสอบผ่านเงื่อนไขทั้งหมดของสถาบันก่อนจะมาเป็นครูประจำได้ โดยคุณครูที่จะมารับหน้าที่สอนเด็ก ๆ ในคาบเรียนนั้น ล้วนเป็นครูหัวกะทิระดับ Professional Teacher ที่มีความสามารถในการสอนเด็ก ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจให้เด็ก ๆ เรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ตัวต่อตัวกับคุณครูของเรา และคอยติดตามดูพัฒนาการทางภาษาของน้อง ๆ ได้โดยไม่ต้องกังวล!

POINT 4 ▷▷▷ เวลาเรียนที่ได้ผลดีที่สุด
POINT 4 ▷▷▷ เวลาเรียนที่ได้ผลดีที่สุด

เด็ก ๆ มักจะมีสมาธิต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ไม่เกิน 20 นาที
การทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับภาษาและทำให้พวกเขาคิดว่า "อยากกลับมาเรียนอีก!" เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการเรียนภาษาของเด็กวัยนี้
คาบเรียนของ NOVA จะมีการแบ่ง Part ในการเรียน เพื่อปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับระดับของเด็กแต่ละคนไม่ให้เนื้อหาน่าเบื่อเกินไปสำหรับพวกเขา ในขณะเดียวกันเด็กก็จะได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากการอ่านตามหนังสือเพียงอย่างเดียวด้วย

วิธีการเรียนการสอนตามหลักโฟนิกส์

การดำเนินบทเรียน

เรียนสนุก ต่อเนื่อง ไม่น่าเบื่อ พัฒนาภาษาอังกฤษให้เด็กด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว!
แต่ละบทเรียนจะมี 2 ส่วนประกอบกัน โดยแยกเป็น Part 1 และ Part 2 ซึ่งวิธีเรียนดังกล่าวจะทำให้เด็กมีสมาธิกับการเรียนและสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแบ่งตามเลเวล
POINT 5 ▷▷▷ ระบบการเข้าเรียน
POINT 5 ▷▷▷ ระบบการเข้าเรียน
เข้าเรียนได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน! เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวผ่าน ZOOM ไม่ยุ่งยาก!
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแบ่งตามเลเวล หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแบ่งตามเลเวล
POINT 6 ▷▷▷ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโต/น้องๆที่จบ Kids Course
POINT 6 ▷▷▷ คอร์สสำหรับเด็กโต
สำหรับน้องม.ต้น-ม.ปลาย และเด็กๆ ที่เรียนจบเลเวลสูงสุดของ Kids Course

สำหรับเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป / น้องๆ ที่เรียนจบจากคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็ก หรือน้องๆ ที่วัดระดับแล้วมีความสามารถสูงกว่าที่จะเรียนในคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็ก สามารถเริ่มเรียนในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ได้เลย โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินระดับความสามารถของผู้เรียนในคาบแรก หากน้องๆ เก่งมาก ก็สามารถข้ามไปเรียนในระดับที่เหมาะสมกับตนเองได้ในทันที!

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแนะนำ เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

หน้าหลัก (ทำไมต้อง NOVA?)

02. วัดระดับภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ

หลักสูตร Kids Course
และระยะเวลาการเข้าเรียน

Step1: DEMO Lesson ทดลองเรียน

ช่วยให้ผู้ปกครองได้เห็นวิธีเรียนจริงก่อนตัดสินใจและให้เด็ก ๆ ได้ลองสัมผัสบรรยากาศในคาบเรียน

Step2: Level Check วัดระดับ

หลังจากซื้อคอร์สเรียนแล้ว คาบแรกที่เข้าเรียน อาจารย์จะวัดระดับภาษาให้โดยละเอียด
เพื่อที่ในคาบเรียนต่อ ๆ ไป จะได้เริ่มเรียนในเลเวลที่ตรงกับความสามารถจริงของพวกเขา

Step3: Start Lesson! เริ่มเรียน

เด็ก ๆ เริ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างสนุกสนาน ได้ทักษะการสื่อสารเต็ม ๆ !

หลักสูตร Kids Course และระยะเวลาการเข้าเรียน

Step1: DEMO Lesson ทดลองเรียน

ช่วยให้ผู้ปกครองได้เห็นวิธีเรียนจริงก่อนตัดสินใจและให้เด็ก ๆ ได้ลองสัมผัสบรรยากาศในคาบเรียน

Step2: Level Check วัดระดับ

หลังจากซื้อคอร์สเรียนแล้ว คาบแรกที่เข้าเรียน อาจารย์จะวัดระดับภาษาให้โดยละเอียด
เพื่อที่ในคาบเรียนต่อ ๆ ไป จะได้เริ่มเรียนในเลเวลที่ตรงกับความสามารถจริงของพวกเขา

Step3: Start Lesson! เริ่มเรียน

เด็ก ๆ เริ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างสนุกสนาน ได้ทักษะการสื่อสารเต็ม ๆ !

03. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เริ่มต้นพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ จากสัปดาห์ละครั้ง

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพ ด้วยหลักสูตรที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก ๆ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามที่สะดวก มีให้เลือกทั้งแพ็กเกจแบบตามจำนวนครั้งและแบบรายเดือน

เลือกเรียนภาษาอังกฤษได้ 2 สไตล์

★แพ็กเกจ Tickets Plan

แพ็กเกจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่สามารถเลือกเรียนในวันและเวลาที่สะดวกได้ตามจำนวนครั้งที่ซื้อ สามารถจองคาบเรียนได้จนถึงก่อนเวลาเรียน 15 นาที และสามารถเลือกผู้สอนภาษาได้ทุกครั้งที่เรียน

★แพ็กเกจ Fixed Plan

แพ็กเกจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กรายเดือนแสนสะดวก ที่สามารถกำหนดวันและเวลาที่ต้องการเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ตั้งแต่ครั้งแรก หลังจากนั้นระบบจะทำการจองวันและเวลาเรียนของทั้งเดือนให้โดยอัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กรุณาแจ้งทีมงานล่วงหน้า 2 วันทำการขึ้นไป เพื่อดำเนินการในระบบ

*เงื่อนไขของจำนวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนจะแตกต่างกันไปตามแพ็กเกจ กรุณาตรวจสอบที่เงื่อนไขเกี่ยวกับการจองและยกเลิกเวลาเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

ทำไมต้องเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็ก
(Kids Course) กับ NOVA

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์รูปแบบใหม่สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 - 12 ปี เรียนกับอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ที่ NOVA Online สถาบันสอนภาษาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีวิธีการสอนเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร กับบรรยากาศการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อและจำเจอีกต่อไป โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นความสนุกสนาน ที่สำคัญผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามที่สะดวก โดยมีให้เลือกทั้งแพ็กเกจแบบตามจำนวนครั้งและแบบรายเดือน เป็นคอร์สเรียนภาษาที่ช่วยให้เด็กๆ สามารถเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้จริง นอกจากจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว เด็กๆ ยังได้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมด้วย

เหตุผลที่ควรให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่เด็ก

ความจริงแล้ว สมองของเด็กๆ โดยเฉพาะในช่วงวัย 3 ขวบนั้นเหมาะที่จะจดจำและเรียนภาษาเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาจะซึมซับเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ โดยไม่รู้สึกเหมือนผู้ใหญ่ที่ต้องมานั่งท่องจำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็ลืมแล้วก็ต้องท่องจำใหม่ ไม่ใช่แค่คำศัพท์หรือตัวอักษร แต่เด็กๆ ยังจำแม้กระทั่งสำเนียง การออกเสียงได้โดยอัตโนมัติด้วย ดังนั้น การส่งเสริมให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็กอย่างสม่ำเสมอ เรียนปนเล่น จะเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในอนาคต

เด็กๆ อยากเก่งอังกฤษต้องเริ่มอย่างไร?

หนทางสู่การเก่งภาษาอังกฤษไม่มีทางลัด แต่เราสามารถส่งเสริมให้เด็กๆ เก่งภาษาอังกฤษได้ โดยการหาโอกาสให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับภาษาอังกฤษเยอะๆ บ่อยๆ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานมากในแต่ละครั้ง สำหรับการอ่านและเขียน พ่อแม่อาจจัดเวลาให้เด็กอ่านหนังสือทุกวันได้ แต่สำหรับการฟังและพูด หากพ่อแม่ไม่ถนัดสนทนาภาษาอังกฤษเอง การเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้ลูกหลานเรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ก็เป็นทางออกทีดีทางหนึ่งเช่นกัน

ทำไมควรเลือกหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กของ NOVA?

เพราะที่ NOVA Online ออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษมาเพื่อเด็กๆ โดยเฉพาะ มีทั้งเรียนและเล่น ทำให้เด็กๆ ไม่รู้สึกเบื่อที่จะเรียน และค่อยๆ ซึมซับภาษาอังกฤษในทุกคาบที่ได้เข้าเรียน เด็กๆ จะได้เรียนโฟนิกส์ ไปพร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ใหม่ๆ รวมทั้งได้ฝึกโต้ตอบกับครูผ่านการเรียนสด เด็กๆ จะชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น เมื่อได้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ NOVA การันตีจากผู้เรียนจริง ที่ลงคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กต่อเนื่องเกินครึ่งปีถึงกว่า 91%

สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว คอร์สเรียนภาษาออนไลน์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เรียนได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง

สถาบันได้จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) อย่างถูกต้อง

ช่องทางติดต่อสอบถาม

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

Add LINE ลดเลย!
ติดต่อสอบถาม