Callan Course : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษด้วย Callan Method

Callan Course : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษด้วย Callan Method

เพียง 160 คาบ
สู่ทักษะ
การสนทนา
ระดับ CEFR B1
เพียง 160 คาบ
สู่ทักษะ
การสนทนา
ระดับ CEFR B1
You can become English Speaker
within 160 hours!

Promotion CALLAN Course
โปรโมชั่นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษด้วย CALLAN Method

Promotion CALLAN Course
โปรโมชั่นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษด้วย CALLAN Method

เก่งภาษาอังกฤษ ใน 80 ชั่วโมง nova online เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Thanks for your recommendation!

"เรียน Callan Course ฝึกพูดภาษาอังกฤษที่สามารถโต้ตอบได้เลยไม่ต้องนึกคำภาษาไทย ทำให้เรารู้วิธีการพูดที่ถูกต้องและถูกแกรมม่าไว้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอม มีแอปฯ E-book โหลดมาฝึกอ่านได้"

เก่งภาษาอังกฤษ ใน 80 ชั่วโมง nova online เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Thanks for your recommendation!

"เรียน Callan Course ฝึกพูดภาษาอังกฤษที่สามารถโต้ตอบได้เลยไม่ต้องนึกคำภาษาไทย ทำให้เรารู้วิธีการพูดที่ถูกต้องและถูกแกรมม่าไว้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอม มีแอปฯ E-book โหลดมาฝึกอ่านได้"

เก่งภาษาอังกฤษ ใน 80 ชั่วโมง nova online เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
เก่งภาษาอังกฤษ ใน 80 ชั่วโมง nova online เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หลักสูตร CALLAN Method


รู้จัก CALLAN Method

Callan Method คือ วิธีเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น "ให้ฝึกซ้ำจนโต้ตอบได้ทันทีทันใด" คิดค้นโดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำของอังกฤษในปี 1960 ปัจจุบันมีร.ร.สอนภาษากว่า 500 แห่งใน 30 ประเทศทั่วโลกที่สอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีนี้


คนทั่วไปใช้เวลาเฉลี่ย 350 ชม. ในการเรียนเพื่อสอบผ่าน Cambridge English exam แต่ผู้เรียนที่ใช้ Callan Method จะใช้เวลาเพียง 1 ใน 4 ของค่าเฉลี่ยคือประมาณ 80 ชม. (160 คาบ) เท่านั้น

NOVA เป็นร.ร.ตัวแทนอย่างเป็นทางการ
แห่งเดียวในประเทศไทย
(Callan Accredited School)

คนทั่วไปใช้เวลาเฉลี่ย 350 ชม. ในการเรียนเพื่อสอบผ่าน Cambridge English exam แต่ผู้เรียนที่ใช้ Callan Method จะใช้เวลาเพียง 1 ใน 4 ของค่าเฉลี่ยคือประมาณ 80 ชม. (160 คาบ) เท่านั้น

NOVA เป็นร.ร.ตัวแทนอย่างเป็นทางการ
แห่งเดียวในประเทศไทย
(Callan Accredited School)

CALLAN Method รูปแบบการเรียนการสอนจากอังกฤษ
CALLAN Method รูปแบบการเรียนการสอนจากอังกฤษ

NOVA คือสถาบันเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองอนุญาตทำการสอนหลักสูตร CALLAN

THE FASTER WAY

The FASTER way ที่เรียนแค่ CALLAN แต่ได้ความรู้เทียบเท่า TOEIC และ Cambridge English Test

The CHEAPER price

The CHEAPER price ที่ให้คุณได้เรียนกับ "อาจารย์ชาวต่างชาติ" แบบ "ตัวต่อตัว" ในราคาที่สมเหตุสมผล

BECOME ENGLISH SPEAKER

BECOME ENGLISH SPEAKER ให้คุณพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว และมั่นใจมากขึ้น

Callan Course

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษด้วย Callan Method

หลักสูตรส่งตรงจากอังกฤษ เรียนเร็วขึ้น 4 เท่า!
NOVA Online ได้รับการรับรองวิธีการสอน Callan Method อย่างเป็นทางการ!

Callan Course

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษด้วย Callan Method

หลักสูตรส่งตรงจากอังกฤษ เรียนเร็วขึ้น 4 เท่า!
NOVA Online ได้รับการรับรองวิธีการสอน Callan Method อย่างเป็นทางการ!

"4 Steps" CALLAN Method

"4 Steps" CALLAN Method

1.


หมั่นทบทวน

Daily revision


การฝึกซ้ำหรือทบทวน
ทำให้คุ้นเคยกับประโยคนั้นๆมากขึ้น

2.


เรียนรู้ศัพท์และ
ไวยากรณ์ใหม่ๆ

New Words


ผู้เรียนเรียนรู้ศัพท์และไวยากรณ์ใหม่จากผู้สอน โดยในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะในการฟังและทำความเข้าใจเป็นหลัก

3.


นำสิ่งที่เรียนมา
ลองใช้โต้ตอบทันที


3 Steps การฝึกสนทนา Listen Repeat Answer ได้ฝึกฝนและพูดจริงไปพร้อมๆกับครูผู้สอน

4.


การอ่านและการเขียน

Reading and Dictation


ทบทวนความรู้ความเข้าใจกันอีกครั้ง ด้วยการฝึกทักษะการอ่าน จากนั้นฝึกการเขียนโดยลองเขียนประโยคตามหลักที่ถูกต้อง

Official demonstration lesson videos

1. Callan Method Organisation official new work lesson demonstration

2. Callan Method Organisation official revision lesson demonstration

3. Callan Method Organisation official reading demonstration

ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนภาษาอังกฤษได้ ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนภาษาอังกฤษได้

ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนได้


"บทเรียนทั้งหมด 12 ระดับ ไม่มีพื้นฐาน เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ Stage ที่ 1" ปกติแล้วจะได้รับการวัดระดับทักษะทางภาษาก่อนเริ่มเรียน และการเริ่มเรียน Stage แรกจะขึ้นอยู่กับผลประเมิน

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่าน ZOOM เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่าน ZOOM

เรียนออนไลน์ผ่าน ZOOM


เรียนออนไลน์ผ่าน ZOOM ที่ไหน เมื่อไหร่ก็เรียนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เรียนภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการใช้ E-Book เรียนภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการใช้ E-Book

เรียนควบคู่กับการใช้ E-Book


ทดลองเรียนเพื่อประเมินระดับทักษะทางภาษา ซื้อคอร์สเรียนและรับ E-book Online จากทางสถาบันเริ่มเรียนได้เลย

แพ็คเกจแนะนำ

เห็นผลเร็วที่สุดกับการ

เรียน 12 คาบขึ้นไปต่อเดือน
เรียนต่อเนื่อง 6 เดือน

พูดได้แน่นอน เน้นพัฒนา ใช้งานจริง เห็นผลรวดเร็ว เมื่อเข้าเรียนอย่างน้อยวันละ 1 คาบ ( 25 นาที) แบ่งเวลาเรียนได้อย่างสะดวก สัปดาห์ละ 3 วัน ฝึกฝน และทบทวนซ้ำอย่างต่อเนื่อง

แพ็คเกจแนะนำ

เห็นผลเร็วที่สุดกับการ

เรียน 12 คาบขึ้นไปต่อเดือน
เรียนต่อเนื่อง 6 เดือน

พูดได้แน่นอน เน้นพัฒนา ใช้งานจริง เห็นผลรวดเร็ว เมื่อเข้าเรียนอย่างน้อยวันละ 1 คาบ ( 25 นาที) แบ่งเวลาเรียนได้อย่างสะดวก สัปดาห์ละ 3 วัน ฝึกฝน และทบทวนซ้ำอย่างต่อเนื่อง

รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจนจบ Stage

NOVA Online

สถาบันเดียวในไทย ที่ได้รับการรับรองการอนุญาตการสอน จากเจ้าของหลักสูตร สามารถรับ ใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจนจบ Stage ได้

NOVA Online

สถาบันเดียวในไทย ที่ได้รับการรับรองการอนุญาตการสอน จากเจ้าของหลักสูตร สามารถรับ ใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจนจบ Stage ได้

รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจนจบ Stage

หนังสือเรียน

จำเป็นต้องใช้ CALLAN E-book เล่มละ 450 บาท (1 เล่ม ต่อ 1 Stage) ซึ่งยังไม่รวมอยู่ในค่าคอร์สเรียน แต่สามารถชำระเงินพร้อมค่าคอร์สเรียนได้
*จำเป็นต้องซื้อหนังสือประกอบการเรียนทุก Stage โดยผู้เรียนสามารถติดต่อซื้อผ่านทีมงานได้เมื่อเรียนใกล้จบ Stage
*Callan Account ของผู้เรียนจะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่เริ่มเปิดใช้งาน โดยหายผู้เรียนยังคงเรียนกับสถาบันอย่างต่อเนื่องอยู่ สามารถขอต่ออายุ Account ของผู้เรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

CALLAN E-book

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว คอร์สเรียนภาษาออนไลน์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เรียนได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง

สถาบันได้จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) อย่างถูกต้อง

ช่องทางติดต่อสอบถาม

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

Add LINE ลดเลย!
ติดต่อสอบถาม