menu
Facebook line

ทดลองเรียน

ทดลองได้แล้ววันนี้! คอร์สทดลองเรียนฟรี

คอร์สทดลองเรียนฟรี
NOVA Online ยิ่งฟัง ยิ่งพูด ยิ่งได้ NOVA Online ยิ่งฟัง ยิ่งพูด ยิ่งได้

สมัครคอร์สทดลองเรียน

สมัครคอร์สทดลองเรียน

ทดลองเรียนฟรี! ได้คนละ 1 ครั้ง 25 นาที
*หากไม่สะดวกเข้าเรียนสามารถยกเลิกจากภายในระบบได้เองก่อนเวลาที่จองไว้ 3 ชั่วโมงขึ้นไป และสามารถกลับมาจองเวลาเรียนใหม่ได้
*หากไม่สะดวกเข้าเรียน แต่ไม่ได้ยกเลิกตามเงื่อนไขหรือไม่ได้เข้าเรียน สถาบันจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นเงินจำนวน 150 บาท

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นด้านล่างให้ครบถ้วน และลงทะเบียนเป็นสมาชิก NOVA Online เพื่อจองเวลาทดลองเรียนในหน้าเว็บไซต์สมาชิก (กรุณาศึกษารายละเอียดในหน้าถัดไปหลังจากสมัครสมาชิก)
(*คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนหลังจากการสมัครคอร์สทดลองเรียนจนถึงเริ่มการทดลองเรียน

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก


*ไม่แนะนำให้ใช้ hotmail ในการสมัคร
*Password จะถูกส่งไปยังอีเมลที่กรอกไว้ กรุณาตรวจสอบตัวสะกดก่อนลงทะเบียน

*เบอร์โทรศัพท์ที่กรอกจะเป็น Password ในการเข้าสู่ระบบ
*เพื่อให้การสมัครเสร็จสมบูรณ์ ผู้เรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณากรอกเบอร์ผู้ปกครอง

*กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว
PAGE TOP
ราคา
ราคา
ผู้สอน
เสียงจากผู้ใช้งานจริง
ลูกค้าองค์กร
一คำถาม
ทดลองเรียนฟรี!
Contact NOVA
02-109-5196
(เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
mail to novaonline_info@nova-sea.co.th    Contact NOVA    ทดลองเรียนฟรี    PAGE TOP