General English Course : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

General English Course คอร์สเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน General English Course คอร์สเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับและปูพื้นฐานขั้นต้นแบบออนไลน์ สบายๆ ในเวลาที่กำหนดได้กับ General English Course สามารถเลือกวิธีเรียนได้ 2 แบบในทุกครั้งที่จองเวลาเรียน และเป็นบทเรียนที่ปรับตามพัฒนาการของผู้เรียน

จุดเด่นของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

Point!ควบคุมการพัฒนาได้ด้วยการจัดตารางเรียนล่วงหน้า!

Point!ควบคุมการพัฒนาได้ด้วยการจัดตารางเรียนล่วงหน้า!

 • 01 จัดตารางเรียนล่วงหน้าได้ทั้งเดือน
 • 02 เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานในเวลาที่สะดวกได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐานขั้นต้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่ต้องพบกับปัญหาว่า...ต้องเรียนคาบที่จองไว้ก่อนแล้วถึงจองครั้งต่อไปได้ เพราะว่าเราเปิดให้จองได้ทั้งเดือน แถมเปลี่ยนเวลาจองได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ตลอด 24 ชั่วโมงจึงเก่งได้แบบไม่มีสะดุด

Point!เพิ่มทักษะการสื่อสารได้ด้วยวิธีเรียน 2 แบบ!

Point!เพิ่มทักษะการสื่อสารได้ด้วยวิธีเรียน 2 แบบ!

 • 01 Curriculum Lesson เรียนสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามสถานการณ์!
 • 02 Free Conversation สนทนาหลากหลายตามใจ ไม่ต้องใช้หนังสือเรียน

สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานขั้นต้นตามสถานการณ์ ไม่ใช้หนังสือเรียน

เลือกวิธีการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานได้ 2 แบบในทุกครั้งที่จองเวลาเรียน ทั้งเรียนวลีสนทนาภาษาอังกฤษตามบทเรียนในหนังสือ และสนทนาแบบฟรีสไตล์โดยไม่ใช้หนังสือ เพราะได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนไปตามใจจึงช่วยให้เก่งภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน

Point!ระบบที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด!

Point!ระบบที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด!

 • 01 ชาร์ตผลการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ที่เข้าไปดูได้ตลอด
 • 02 บทเรียนที่ปรับตามพัฒนาการของผู้เรียนตั้งแต่ขั้นต้น

บทเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่ปรับตามพัฒนาการของผู้เรียน

 • ผู้เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสามารถเข้าไปดูผลการเรียนออนไลน์ของตนเองได้ตลอด หัวข้อการประเมินแบ่งเป็น "ไวยากรณ์" "คำศัพท์" "ความลื่นไหล" "การออกเสียง" "การฟัง" "ความกระตือรือร้น" ดังนั้นผู้เรียนภาษาตั้งแต่ขั้นต้นจึงสามารถรู้จุดอ่อนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพได้
 • ผู้สอนจะปรับบทเรียนให้เข้ากับพัฒนาการของผู้เรียน แม้ว่าผู้สอนจะไม่ใช่คนเดิม แต่ก็จะสามารถเตรียมบทเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนให้ได้

รูปแบบการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานกับ NOVA ONLINE

การเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานออนไลน์ General English Course ที่ NOVA ONLINE ผู้เรียนจะสามารถเลือกเรียนตั้งแต่ขั้นต้นแบบ Curriculum Lesson (เรียนตามบทเรียน) หรือเลือกเรียนแบบ Free Conversation (เรียนแบบอิสระ) ก็ได้ตอนที่กดจองเวลาเรียน โดยในคลิปตัวอย่างนี้จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตัวต่อตัวแบบ Curriculum Lesson กับ Teacher Steve หากคุณกำลังลังเลว่าจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ดีไหม ลองสมัครสมาชิกเพื่อทดลองเรียนกับเราได้ที่ปุ่ม "ทดลองเรียน"

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานตั้งแต่ขั้นต้น "Diplomat"

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน [Express Series] หนังสือเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน [Express Series] ใช้หนังสือเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานชุด "Diplomat" ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของ NOVA ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อเน้นการสนทนาได้จริงโดยเฉพาะ


1 Set ประกอบด้วยหนังสือภาษาอังกฤษ, Workbook และไฟล์ Audio

โดย Level A และ B จะอยู่ในเซ็ตเดียวกันและแยกเป็นเซ็ตละ 1 Level ตั้งแต่ Level C ขึ้นไป

แบ่งเป็น 8 Level เพื่อการเริ่มต้นเรียนขั้นพื้นฐานในเลเวลที่เหมาะสม!

 • เก่งภาษาอังกฤษได้แบบครอบคลุมตั้งแต่สนทนากับเพื่อนไปจนถึงสนทนาด้านธุรกิจ
 • เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานตั้งแต่ขั้นต้นเฉลี่ย 60 ครั้งต่อ 1 Level
 • วัดระดับผู้เรียนในการเรียนครั้งแรก เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับพื้นฐานในระดับที่เหมาะสม
 • เหมือนมีครูส่วนตัว คอยชี้จุดอ่อนและให้คำแนะนำในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
Level ระดับที่ต้องการ Level ระดับที่ต้องการ
Lv A สามารถพูดแนะนำตัว และกล่าวคำทักทาย สนทนาเบื้องต้นด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆได้ Lv E สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามไวยากรณ์
Lv B สามารถนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานง่ายๆ มาประยุกต์ใช้ได้ และตอบคำถามในบทสนทนาง่ายๆ ได้ Lv F สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่น ตอบโต้แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ (เทียบเท่าภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น)
Lv C สามารถพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษขั้นต้นกับคู่สนทนาได้ด้วยประโยคที่ไม่ซับซ้อน Lv G สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้แม้เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อน
Lv D สามารถพูดสนทนาด้วยประโยคที่ยาวขึ้นกว่าระดับ C และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อบอกสิ่งที่ตนเองคิดได้ Lv H สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา พูดคุยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้โดยไม่มีปัญหา

แบ่งเป็น 8 Level เพื่อการเริ่มต้นเรียนในเลเวลที่เหมาะสม!

 • เก่งภาษาอังกฤษได้แบบครอบคลุมตั้งแต่สนทนากับเพื่อนไปจนถึงสนทนาด้านธุรกิจ
 • เฉลี่ย 60 ครั้งต่อ 1 Level
 • วัดระดับผู้เรียนในการเรียนครั้งแรก เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในระดับที่เหมาะสม
 • เหมือนมีครูส่วนตัว คอยชี้จุดอ่อนและให้คำแนะนำในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
Level ระดับที่ต้องการ Level ระดับที่ต้องการ
Lv A สามารถพูดแนะนำตัว และกล่าวคำทักทาย สนทนาเบื้องต้นด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆได้ Lv E สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามไวยากรณ์
Lv B สามารถนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ มาประยุกต์ใช้ได้ และตอบคำถามในบทสนทนาง่ายๆ ได้ Lv F สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่น ตอบโต้แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ (เทียบเท่าภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น)
Lv C สามารถพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษกับคู่สนทนาได้ด้วยประโยคที่ไม่ซับซ้อน Lv G สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้แม้เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อน
Lv D สามารถพูดสนทนาด้วยประโยคที่ยาวขึ้นกว่าระดับ C และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อบอกสิ่งที่ตนเองคิดได้ Lv H สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา พูดคุยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้โดยไม่มีปัญหา

ระดับความสามารถของภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแต่ละ Level

ระดับความสามารถของภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแต่ละ Level

Level จำนวนคาบเรียน
(โดยประมาณ)
CEFR IELTS TOEIC
H
60 คาบเรียน C2 8.5-9
G
60 คาบเรียน C1 7-8 945-990
F
60 คาบเรียน B2 5.5-6.5 785-940
E
60 คาบเรียน B1 4.5-5 550-780
D
60 คาบเรียน A2
4
255-545
C
60 คาบเรียน A2
B
60 คาบเรียน A1
0-3.5
0-220
A
30 คาบเรียน A1
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามพื้นฐานทางภาษาของผู้เรียน
ระดับภาษาอังกฤษที่จำเป็นในแต่ละอาชีพ
ระดับภาษาอังกฤษที่จำเป็นในแต่ละอาชีพ

ตารางค่าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์

ตารางค่าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์

แบ่งจ่ายรายเดือนได้! ▶ อ่านรายละเอียด

※คาบละ 50 นาที
※ราคาคอร์สเรียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ราคาแบ่งจ่ายรายเดือน

Light Plan

(เรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
4 Lessons 12 Lessons 24 Lessons
฿2,200/เดือน ฿2,000/เดือน ฿1,800/เดือน

Standard Plan

(เรียน 2 ครั้ง/สัปดาห์)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
8 Lessons 24 Lessons 48 Lessons
฿4,000/เดือน ฿3,600/เดือน ฿3,200/เดือน

Intensive Plan

(เรียน 3 ครั้ง/สัปดาห์)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
12 Lessons 36 Lessons 72 Lessons
฿5,400/เดือน ฿4,800/เดือน ฿4,200/เดือน

ราคาชำระรวดเดียว

Light Plan

(เรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
4 Lessons 12 Lessons 24 Lessons
฿2,200 ฿6,000 ฿10,800

Standard Plan

(เรียน 2 ครั้ง/สัปดาห์)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
8 Lessons 24 Lessons 48 Lessons
฿4,000 ฿10,800 ฿19,200

Intensive Plan

(เรียน 3 ครั้ง/สัปดาห์)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
12 Lessons 36 Lessons 72 Lessons
฿5,400 ฿14,400 ฿25,200

อื่น ๆ

ยืดอายุคอร์สเรียน (1 เดือน)
ราคาต่อคาบ ฿ 300

*ยืดอายุจากวันหมดอายุคอร์สเรียนเดิม

หนังสือเรียน ราคา
(รวมภาษี)
Diplomat ฿350
(รูปแบบไฟล์ PDF)
หนังสือเรียน

ผู้เรียนที่ต้องการเรียนแบบเน้นพัฒนาไวยากรณ์และคำศัพท์ ขอแนะนำให้เรียนแบบ Curriculum Lesson โดยใช้หนังสือประกอบ ซึ่งจะมีค่าหนังสือเพิ่มเติม

*ผู้เรียนที่ต้องการเรียนแบบไม่ใช้หนังสือ เมื่อซื้อคอร์สแล้ว สามารถกดจองเรียนแบบ Free Conversation ได้เลย

หนังสือเรียน ราคา
(รวมภาษี)
Diplomat ฿350 (รูปแบบไฟล์ PDF)

อายุของคอร์สเรียนนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดคอร์ส โดยจะแบ่งเป็นระยะเวลาดังนี้

 • คอร์สเรียนแบบ 1 เดือน มีอายุ 30 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 3 เดือน มีอายุ 90 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 6 เดือน มีอายุ 180 วัน
 • หากหมดอายุคอร์สแล้วยังมีจำนวนคาบเรียนเหลือ สามารถนำไปทบต่อได้ โดยมีค่าบริการคาบละ 300 บาท สามารถขยายอายุคอร์สได้ 1 เดือนนับจากวันที่หมดอายุคอร์ส
 • เวลาเรียนคาบละ 50 นาที
 • เฉพาะคอร์ส Callan, คอร์สเรียนสำหรับเด็กและคอร์สเรียนตัวต่อตัวภาษาญี่ปุ่น เวลาเรียนคาบละ 25 นาที
 • สามารถจองเวลาเรียนล่วงหน้าได้สูงสุด 31 วัน ภายในอายุคอร์สเรียน
 • ใน 1 วัน สามารถเข้าเรียนกี่คาบก็ได้ (ตามจำนวนคาบเรียนที่ท่านซื้อไว้)
 • ผู้เรียนสามารถจองเวลาเรียนได้จนถึงก่อนเวลาเริ่มเรียน 15 นาที
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน
       • เมื่อทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน ทุก 2 ครั้ง คาบเรียนจะถูกหักไป 1 ครั้ง (เมื่อยกเลิกก่อนถึงเวลาเรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป)
       • แต่ถ้าหากยกเลิกก่อนเวลาเรียนที่จองไว้ไม่ถึง 2 ชั่วโมง หรือขาดเรียน จะถูกหักครั้งเรียน 1 ครั้งทันที
 • ไม่สามารถจองเรียนได้ในช่วงวันคริสต์มาส (24-25 ธ.ค.) ช่วงวันหยุดสิ้นปี (29 ธ.ค. - 3 ม.ค.) และในวันหยุดราชการของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นวันหยุดของโรงเรียน
 • วันหยุดของโรงเรียนในเดือนถัดไป จะประกาศให้ทราบในหน้าสมาชิก ช่วงประมาณวันที่ 20 ของทุกเดือน ขอให้ทุกท่านตรวจสอบวันหยุดของโรงเรียนในทุก ๆ เดือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการใช้ครั้งเรียน

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

ทำไมต้องเลือกคอร์สเรียน
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานกับ NOVA

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานออนไลน์ของ NOVA เพื่อเน้นการสนทนาได้จริงโดยเฉพาะสามารถปรับตามพัฒนาการของผู้เรียน แม้ว่าผู้สอนจะไม่ใช่คนเดิม แต่สามารถเตรียมบทเรียนเพื่อปูพื้นฐานขั้นต้นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนให้ได้ และสามารถควบคุมเวลาการเรียนให้อยู่ในตารางเวลาที่คุณต้องการได้ ซึ่งแบ่งการเรียนเป็น 8 Level ที่ช่วยให้ผู้เรียนเก่งภาษาอังกฤษได้แบบครอบคลุมตั้งแต่การสนทนากับเพื่อนไปจนถึงการสนทนาด้านธุรกิจต่างๆ เหมือนมีครูส่วนตัวที่คอยให้คำแนะนำในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในความพร้อมที่จะเริ่มต้นใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

การเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ควรเริ่มจากตรงไหน?

ผู้เรียนที่ต้องการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ควรเริ่มจากการทำตัวเองให้พร้อมรับเนื้อหาใหม่ๆ และไม่ต้องกังวลหรือเขินอายที่จะพูดภาษาอังกฤษ เพียงแค่คุณกล้าเข้าเรียนในคาบแรก หรือเข้ามาทดลองเรียนภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่แล้ว! ไม่มีใครเก่งภาษาอังกฤษมาตั้งแต่แรก แต่ไม่มีใครที่พยายามแล้วไม่พัฒนาเช่นกัน! ดังนั้น สิ่งที่ผู้ต้องการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานขั้นต้นจำเป็นจะต้องมีก็คือความกล้าเพียงเล็กน้อย และการเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าเรียนนั่นเอง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เหมาะกับใคร?

・ เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ในระดับใช้งานในชีวิตประจำวัน

・ เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้าง แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้งาน จนทำให้ไม่กล้า หรือไม่เคยชินกับการสนทนาภาษาอังกฤษ

・ สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษขั้นต้นประมาณระดับ C ขึ้นไป แนะนำให้ลองเรียนในหลักสูตร Callan หรือ Business English เพื่อร่นระยะเวลาในการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ และไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเพื่อจบคอร์สเรียนให้ได้ไวขึ้น

・ หากผู้เรียนมีอายุระหว่าง 3-12 ปี แนะนำให้เลือกเรียนคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็ก เนื่องจากเนื้อหาการเรียนการสอนจะเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนมากกว่า ส่วนผู้เรียนที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ควรเริ่มต้นจากคอร์ส General English หรือ Callan Course

เรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ?

เคล็ดไม่ลับที่จะช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานของคุณเห็นผลได้จริง และประสบความสำเร็จในการเรียน ไม่เรียนไปแล้วก็ลืมคือ "ความสม่ำเสมอ" ในการเข้าเรียนและฝึกฝน! ซึ่งวิธีนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทั้งการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือแม้กระทั่งการเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม หรือเรียนออฟไลน์ด้วย หมั่นทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีกันเถอะ!

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานกับ NOVA ?

・ เพราะ NOVA วางหลักสูตรมาเพื่อให้ผู้เรียนสนทนาได้จริง

・ เป็นการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยอิงจากความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ถนัด-ไม่ถนัดเรื่องใด ก็สามารถเน้นให้ตรงจุดได้

・ อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าอกเข้าใจผู้เรียน แม้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แข็ง ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก็ไม่จำเป็นต้องกังวลใจ เพราะอาจารย์ของ NOVA จะเป็นฝ่ายเสนอหัวข้อสนทนาขึ้นมาให้ จนกว่าผู้เรียนจะเคยชินและเริ่มเปิดบทสนทนาเองได้

・ ครูทุกคนเป็นอาจารย์ประจำ 100% มั่นใจว่าจะสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ อีกทั้งยังมีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์อีกด้วย

・ ผู้เรียนเลือกจัดตารางเรียนได้ด้วยตัวเอง วางแผนการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ล่วงหน้าได้ทั้งเดือน

\โปรโมชั่นพิเศษ CASH BACK 1,000 บาท/