เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ตัวต่อตัว & เรียนกลุ่ม เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ตัวต่อตัว & เรียนกลุ่ม

Japanese Course : คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ตัวต่อตัว & เรียนกลุ่ม

Japanese Course : คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ตัวต่อตัว & เรียนกลุ่ม

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ตามแบบฉบับของ NOVA! ใช้หลักสูตรที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อสอนภาษาให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ การันตีโดยผู้เรียนหลายพันคน! เพราะหลักสูตรการเรียนภาษาที่ NOVA นั้น คัดเนื้อหาการเรียนการสอนเน้นๆ เพื่อให้เรียนแล้วนำไปใช้สนทนาได้จริง

ทำไมคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ NOVA จึงแตกต่าง?

ทำไมคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ NOVA จึงแตกต่าง?

1.ไม่ต้องท่องจำตัวอักษรก่อนเรียน
2.เริ่มสนทนาได้ไว ไม่ต้องรอปูพื้นนาน
3.ได้เรียนกับครูเจ้าของภาษา Native มากประสบการณ์
4.เริ่มเรียนได้เลย ไม่ต้องคิดมาก!
5.หลักสูตรพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อชาวต่างชาติโดยเฉพาะ เพราะ NOVA ที่ญี่ปุ่นก็มีครูต่างชาติที่ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ชีวิตในญี่ปุ่น หลักสูตรที่สอนนักเรียน NOVA ONLINE คือหลักสูตรเดียวกัน ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าชาวต่างชาติ (คนไทย) จะเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

เคยไหม? เรียนภาษาญี่ปุ่นแรกๆ ฟังครูอธิบายอย่างเดียวก็เกือบหมดคาบแล้ว

เคยไหม? เรียนภาษาญี่ปุ่นแรกๆ ฟังครูอธิบายอย่างเดียวก็เกือบหมดคาบแล้ว

ผู้เรียนส่วนใหญ่จะได้ “Input” มากกว่ากว่าฝึก “Output” ทำให้ได้รับข้อมูล แต่ไม่ได้ฝึกสนทนาจริงตั้งแต่ช่วงแรก ซึ่งอาจทำให้ลืมเนื้อหาที่เพิ่งเรียนไปได้ง่าย หรือลืมภาษาญี่ปุ่นในเวลาไม่นาน

การเรียนภาษาญี่ปุ่นกับสถาบันอื่นๆ มักจะเริ่มจากการท่องจำตัวอักษร คัดตัวหนังสือ จำคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น และไวยากรณ์ กว่าจะได้เริ่มสนทนาจริงจัง อาจเสียเวลาถึง 3 เดือน+ แต่การเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ NOVA ONLINE เราวางหลักสูตรมาเพื่อเน้นการสนทนาภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ! ผู้เรียนจะได้เริ่มฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่คาบแรก จดจำคำศัพท์-ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับการฝึกฟังและพูด เป็นวิธีที่ทำให้สามารถจำพื้นฐานที่จำเป็นพร้อมกับสนทนาไปได้พร้อมกัน ได้ทั้ง Input ความรู้ และฝึก Output สิ่งที่คิดเป็นภาษาญี่ปุ่น ประหยัดเวลาและได้ประสิทธิภาพ!

นอกจากนี้ ยังได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่น "แบบที่คนญี่ปุ่นใช้จริง" ไม่ใช่เพียงสำนวนภาษาไทยที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งอาจไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นธรรมชาติ

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์กับ NOVA ONLINE

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน “เริ่มเรียนตั้งแต่ต้น”

ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
“เริ่มเรียนตั้งแต่ต้น”

แม้ไม่มีพื้นฐาน ก็สามารถเริ่มเรียนได้ด้วย Direct Method คือวิธีเรียนจากภาษาต้นทางโดยตรง เซ็นเซ (อาจารย์ผู้สอน) จะเริ่มต้นจากบทสนทนาง่าย ๆ สอนให้จดจำคำศัพท์ และประโยคสั้น ๆ ที่ใช้ได้จริง พร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนจำคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มเรียนจากภาษาไทย ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นที่ดีตั้งแต่แรก และสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย อีกทั้งไม่ลืมเนื้อหาที่เรียนไปง่าย ๆ ด้วย!

ผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน “เริ่มเรียนจากระดับที่รู้”

ผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
“เริ่มเรียนจากระดับที่รู้”

จะมีการวัดระดับภาษาของผู้เรียนในคาบเรียนแรกเพื่อประเมินเลเวลของผู้เรียน และเซ็นเซ (อาจารย์ผู้สอน) จะสอนเนื้อหาในระดับที่เทียบเท่ากับความรู้เดิมของผู้เรียน จากนั้นจึงค่อย ๆ เพิ่มระดับความยากของเนื้อหาขึ้น เพื่อพัฒนาการทางภาษาที่ดีของผู้เรียน นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นคอร์สเรียนตัวต่อตัว ผู้เรียนจึงสามารถขอให้เซ็นเซช่วยสอนเนื้อหาในเรื่องที่สนใจ หรือขอให้ช่วยฝึกซ้อมบทสนทนาตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนได้อย่างอิสระด้วย เช่น ผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับกลาง และต้องการต่อยอดการสนทนาในสถานการณ์ที่เป็นทางการ หรือภาษาญี่ปุ่นในที่ทำงาน หรือแม้แต่การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว!

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นของ NOVA ONLINE

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นของ NOVA ONLINE

タイのみなさん、サワディーカー🤗
สวัสดีค่ะ^^ คุณผู้เรียนจากประเทศไทยทุกท่าน

  • Haruka Sensei
Haruka Sensei

ขอแนะนำ! เซ็นเซอันดับ 1 ของ NOVA ONLINE
“Haruka Sensei” คุณครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ใคร ๆ ก็ชมว่าสอนดี ใจดี มีนักเรียนเลือกเรียนด้วยมากที่สุด!

กว่าจะมาเป็นอาจารย์
สอนภาษาญี่ปุ่น (เซ็นเซ) ที่ NOVA
ต้องผ่านอะไรมาบ้าง?

กว่าจะมาเป็นอาจารย์ สอนภาษาญี่ปุ่น(เซ็นเซ) ที่ NOVA ได้ต้องผ่านอะไรมาบ้าง?

1) มีประวัติการศึกษาด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นหรือด้านที่เกี่ยวข้องขณะศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
2) มีผลสอบผ่านการสอบวัดระดับการสอนภาษาญี่ปุ่น
3) จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป และต้องผ่านการสอบอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดำเนินการโดย Agency for Cultural Affairs (文化庁) โดยเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า 420 ชั่วโมง

สอนสด ส่งตรงจากศูนย์อาจารย์
OSAKA ประเทศญี่ปุ่น!!

สอนสด ส่งตรงจากศูนย์อาจารย์ที่ OSAKA ประเทศญี่ปุ่น!!

สอนสด ส่งตรงประเทศญี่ปุ่น สอนสด ส่งตรงประเทศญี่ปุ่น

เนื้อหาคอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหาคอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น

■ หลักสูตรเน้นการสนทนา

หลักสูตรเน้นการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ให้ผู้เรียนได้ฟัง-พูดเป็นหลัก และนำไปสื่อสารใช้งานได้จริง! ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอนตลอดทั้งคาบ แบ่งเป็น “คอร์สเรียนตัวต่อตัว” และ “คอร์สเรียนแบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 4 คน” ซึ่งทั้ง 2 คอร์สใช้เนื้อหาการเรียนการสอนแบบเดียวกัน แตกต่างกันที่รูปแบบการเข้าเรียนเท่านั้น โดยคอร์สเรียนแบบกลุ่มจำเป็นต้องจับกลุ่มผู้เรียนมาเอง ผู้เรียนในกลุ่มจะต้องเป็นผู้เรียนที่มีระดับภาษาใกล้เคียงกัน เข้าเรียนตามตารางเรียนและชำระค่าคอร์สแบบกลุ่ม ส่วนคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว สามารถจองเวลาเรียนได้เองอย่างอิสระ

■ แบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระดับ

สนทนาเทียบเท่า JLPT N4 ใน 150 คาบเรียน!
เรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับต้น-สูง ใช้หลักสูตรและแบบเรียนเฉพาะของ NOVA เฉลี่ย 50 คาบเรียนต่อ 1 ระดับ
มีการวัดระดับภาษาในคาบแรกเพื่อให้ผู้เรียนได้เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสม

■ เวลาเปิดสอน

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัวเปิดสอนเวลา 13.00 - 18.25 น. เรียนคาบละ 25 นาที
เรียนได้ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 - 15 ของทุกเดือน
เริ่มเรียนในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป เรียนคาบละ 60 นาที (1 ชั่วโมง) สามารถปรึกษาทีมงานเพื่อจัดตารางเรียนล่วงหน้าได้

*งดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
*มีวันหยุดของสถาบันในช่วงกลางปีและสิ้นปี สามารถขอตรวจสอบตารางเรียนภาษาญี่ปุ่นกับทีมงานได้ทุกช่วงสิ้นเดือน

■ ทดลองเรียน

สามารถทดลองเรียนเพื่ประกอบการตัดสินใจ หรือวัดระดับภาษาเบื้องต้นได้!

ผู้เรียนที่สนใจทดลองเรียนกรุณา สมัครสมาชิก เพื่อทดลองเรียน และ ติดต่อทีมงาน เพื่อให้ทีมงานช่วยนัดหมายเวลาทดลองเรียนค่ะ

\ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่น ครั้งละ 25 นาที/

\ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่น ครั้งละ 25 นาที/

คอร์สเรียนกลุ่มและตัวต่อตัว

คอร์สเรียนกลุ่มและตัวต่อตัว

■ คอร์สเรียนแบบกลุ่ม

・ คาบเรียนละ 60 นาที (1 ชั่วโมง)

・ เรียนตามตารางในวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์

・ หลักสูตรเดียวกับการเรียนตัวต่อตัวแต่สามารถเลือกเรียนกับเพื่อนได้

・ ผู้เรียนในกลุ่มจะต้องเป็นผู้เรียนที่มีระดับภาษาใกล้เคียงกัน

・ หากผู้เรียนต้องการเปิดคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่มเล็ก (เช่น กลุ่มละ 2 คน หรือเข้าเรียนเพียงคนเดียว) สามารถเปิดคอร์สได้ แต่จำเป็นต้องชำระค่าเรียนในราคาต่อกลุ่ม

・ เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถและความต้องการของผู้เรียน


(กรุณาเลื่อนซ้าย-ขวาเพื่ออ่านรายละเอียด)

คอร์ส คาบ เงื่อนไขในการเข้าเรียน ผลการรู้เรียนที่คาดหวัง
Beginner① 16 ・ไม่มีพื้นฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
・สามารถแนะนำตัวอย่างง่ายได้
・สามารถตอบ Yes, No Question ได้ หากอีกฝ่ายถามอย่างช้าๆ
・มีพื้นฐานบ้างแต่มักเผลอพูดภาษาอังกฤษในระหว่างการสนทนา
・สามารถพูดแนะนำตัวได้
・สามารถทำความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้ สามารถตอบคำถามอย่างง่ายได้
・สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ หากอีกฝ่ายพูดด้วยบทสนทนาง่ายๆ และพูดอย่างช้าๆ
Beginner② 16 เรียนจบคอร์ส Beginner ① ・สามารถแนะนำตัวอย่างละเอียดได้
・สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ระดับหนึ่ง และสามารถต่อบทสนทนาง่ายๆ ได้
Beginner③ 16 เรียนจบคอร์ส Beginner ②
Intermediate① 16 ・รู้จักคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้ในระดับต้น
・สามารถสื่อสารได้โดยพยายามใช้คำศัพทเท่าที่ตนเองรู้
・สามารถประสมคำ หรือใช้คำศัพท์ง่ายๆ ในการสื่อสารได้ แต่ยังสื่อสารด้วยประโยคไม่คล่อง
・สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และสามารถต่อบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้
・สามารถฟังและทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นที่พูดด้วยความเร็วใกล้เคียงระดับปกติได้ในระดับหนึ่ง และสามารถเอ่ยทวนเนื้อหากับอีกฝ่ายได้
Intermediate② 16 เรียนจบคอร์ส Intermediate ① ・สามารถสามารถอธิบายสถานการณ์ หรือแสดงความคิดเห็นของตนเองเป็นภาษาญี่ปุ่นได้
・สามารถทำความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่พูดด้วยความเร็วใกล้เคียงระดับปกติได้อย่างละเอียด
Intermediate③ 16 เรียนจบคอร์ส Intermediate ②
Advanced① 16 ・สามารถสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองต้องการสื่อได้ แม้ไวยากรณ์หรือรูปประโยคอาจยังไม่ถูกต้อง
・สามารถตอบคำถาม และอธิบายราบละเอียดเพิ่มเติมได้
・แม้จะมีคำศัพท์ที่ไม่รู้จัก แต่สามารถขอทวนซ้ำ หรือพยายามทำความเข้าใจและสื่อสารต่อได้
・สามารถพูดสื่อสารได้ด้วยคำพูด สำเนียงที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
・สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพูดสื่อสารไปตามสถานการณ์ หรือปรับเปลี่ยนวิธีพูดตามคู่สนทนาได้ในระดับหนึ่ง
・สามารถทำความเข้าใจบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่พูดด้วยระดับความเร็วปกติได้อย่างคร่าวๆ
Advanced② 16 เรียนจบคอร์ส Advanced ① ・สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างกว้างขวาง และสามารถพูดสื่อสารได้ด้วยคำพูด สำเนียง และความเร็วที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
・สามารถเข้าใจบทสนทนาที่พูดด้วยระดับความเร็วปกติได้
Advanced③ 16 เรียนจบคอร์ส Advanced ②

■ คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว

・ คาบเรียนละ 25 นาที

・ สามารถจองมากกว่า 1 คาบเรียนต่อวันได้ (ตามแพ็กเกจคอร์สเรียนที่ซื้อ)

・ คาบเรียนจริงสามารถจองเวลาเรียนเองได้อิสระ

・ หลักสูตรเดียวกับการเรียนแบบกลุ่ม

・ เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถและความต้องการของผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

(กรุณาเลื่อนซ้าย-ขวาเพื่ออ่านรายละเอียด)

ระ
ดับ
ต้น
A
B
・สามารถพูดแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นได้
・สามารถทำความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้ สามารถตอบคำถามอย่างง่ายได้
・สามารถเข้าใจเนื้อหาได้หากอีกฝ่ายพูดด้วยบทสนทนาง่ายๆ และพูดอย่างช้าๆ
・สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ระดับหนึ่ง และสามารถต่อบทสนทนาง่ายๆ ได้
ระ
ดับ
กลาง
C
D
・สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และสามารถต่อบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้
・สามารถฟังและทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นที่พูดด้วยความเร็วใกล้เคียงระดับปกติได้ในระดับหนึ่ง และสามารถเอ่ยทวนเนื้อหากับอีกฝ่ายได้
・สามารถสามารถอธิบายสถานการณ์ หรือแสดงความคิดเห็นของตนเองเป็นภาษาญี่ปุ่นได้
ระ
ดับ
สูง
E
F
・สามารถพูดสื่อสารได้ด้วยคำพูด สำเนียงที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
・สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพูดสื่อสารไปตามสถานการณ์ หรือปรับเปลี่ยนวิธีพูดตามคู่สนทนาได้ในระดับหนึ่ง
・สามารถทำความเข้าใจบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่พูดด้วยระดับความเร็วปกติได้อย่างคร่าวๆ
・สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างกว้างขวาง และสามารถพูดสื่อสารได้ด้วยคำพูด สำเนียง และความเร็วที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

หนังสือเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น

หนังสือเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น

■ หนังสือเรียนฟรี!

・ เอกสารประกอบการเรียนฟรี (รูปแบบออนไลน์)

・ สามารถเก็บไว้ใช้ทบทวน หรือเตรียมบทเรียนล่วงหน้าได้

・ มีคำอ่านประกอบ แม้อ่านตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็สามารถเรียนได้!


รับเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ฟรี หลังเข้าเรียนคาบแรกและวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว
รับเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ฟรี หลังเข้าเรียนคาบแรกและ
วัดระดับภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างคาบเรียนภาษาญี่ปุ่นจริง

ตัวอย่างคาบเรียนภาษาญี่ปุ่นจริง

\ ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่น ครั้งละ 25 นาที /

\ ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่น ครั้งละ 25 นาที /

NOVA Southeast Asia
ดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาออนไลน์ ธุรกิจแอปพลิเคชันเกม และธุรกิจการสร้างเนื้อหา สำหรับภูมิภาคอาเซียน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
และเป็นผู้ให้บริการเกมยอดฮิตในญี่ปุ่น "YUME100 – ร้อยดวงใจเจ้าชายนิทรา" มุ่งเป้าหมายมาที่สาวๆ ในไทย เปิดตัวเพียงแค่ 3 เดือนใน Appstore ก็ได้ยอดดาวน์โหลดเป็นอันดับที่ 5 ผ่านไปราว 7 ปี ก็กลายเป็นที่นิยมอย่างล้นหลาม ด้วยการปรับเป็นภาษาไทยจึงทำให้เกมนี้เป็นเกมมือถือ จากญี่ปุ่นที่ประสบความเสร็จมากที่สุดในไทย
และเป็นผู้ให้บริการเกมยอดฮิตในญี่ปุ่น "YUME100 – ร้อยดวงใจเจ้าชายนิทรา" มุ่งเป้าหมายมาที่สาวๆ ในไทย เปิดตัวเพียงแค่ 3 เดือนใน Appstore ก็ได้ยอดดาวน์โหลดเป็นอันดับที่ 5 ผ่านไปราว 7 ปี ก็กลายเป็นที่นิยมอย่างล้นหลาม ด้วยการปรับเป็นภาษาไทยจึงทำให้เกมนี้เป็นเกมมือถือ จากญี่ปุ่นที่ประสบความเสร็จมากที่สุดในไทย

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่ม
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 15 ของทุกเดือน
เริ่มเรียนในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่ม
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 15 ของทุกเดือน
เริ่มเรียนในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์อย่างเป็นระบบ คุ้มค่าทุกครั้ง

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์อย่างเป็นระบบ คุ้มค่าทุกครั้ง

เรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที จองคอร์สเรียนออนไลน์ได้ตามจำนวนครั้งที่ซื้อ และสามารถวางตารางเรียนล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาไหน เรียนผ่านสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ได้ง่ายๆ หรือเรียนเป็นกลุ่มตามตารางเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มพูนความหลากหลายในการเรียนและการฝึกสนทนาจริง

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

ทำไมต้องเลือกคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์กับ NOVA

ทำไมต้องเลือกคอร์สเรียน
ภาษาญี่ปุ่นออนไลน์กับ NOVA

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์กับอาจารย์ญี่ปุ่นเจ้าของภาษาที่ NOVA Online สถาบันสอนภาษาชั้นนำจากญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ แบ่งการเรียนเป็น 6 ระดับตั้งแต่ A~F (เทียบเท่าระดับ N5~N3) มีทั้งหลักสูตรเน้นสนทนาโดยตรง และหลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ JLPT เรียน ภาษาญี่ปุ่นต่อเนื่องในราคาไม่แพง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาเลย และผู้ที่มีพื้นฐานมาแล้ว สอนโดยครู เจ้าของฦาษาที่มีประสบการณ์สูงเพื่อให้ผู้รียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในการ ทำงาน รวมถึงเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในการท่องเที่ยว

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
กับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ 3 ที่หลายคนเลือกเรียน เพราะเมื่อเรียนจนสามารถใช้งานได้คล่องแคล่วแล้วก็จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้ รวมทั้งมักจะได้รับค่าตอบแทนที่สูง นอกจากนี้ ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นบางส่วน ก็อาจเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะความชอบ เช่น ชื่นชอบศิลปินญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม การ์ตูนญี่ปุ่น หรืออื่นๆ หรือบางคนอาจเลือกเรียนเพราะต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตนเองก็มีเช่นกัน แล้วคุณล่ะ? อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะอะไร หากต้องการเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ไม่ต้องเดินทางไปไหน NOVA Online มีคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์เปิดให้บริการนะ!

อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นต้องเริ่มต้นอย่างไร?

อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น
ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

การเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นไม่ยากอย่างที่คิด บางคนอาจจะติดภาพการเรียนแบบต้องท่องจำตัวหนังสือก่อน หรือเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองผ่านการหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต แต่ที่จริงแล้วการเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองนั้นค่อนข้างยากทีเดียว เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นมีความแตกต่างกับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ของเราอย่างสิ้นเชิง อาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกท้อแท้ก่อนจะได้เริ่มเรียนจริงจังได้ ดังนั้น ควรเริ่มเรียนจากครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ มีหลักสูตรและมีสื่อการสอนประกอบจะทำให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นไปได้อย่างราบรื่นกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนพูดภาษาญี่ปุ่นกับครูชาวญี่ปุ่นโดยตรง จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทักษะการฟังพูดภาษาญี่ปุ่นและมีสำเนียงภาษาญี่ปุ่นที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สื่อสารได้ไวกว่าการท่องหนังสือเพียงอย่างเดียว

ทำไมต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานกับ NOVA ?

ทำไมต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
กับ NOVA ?

เพราะที่ NOVA Online มีครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ผ่านการอบรมและต้องสอบผ่านเกณฑ์ต่างๆ ก่อนจะมาเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นของสถาบันได้ วิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบให้ผู้เรียนได้เข้าไปเจอกับภาษาญี่ปุ่นโดยตรงแม้ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน จะทำให้ผู้เรียนจดจำหลักภาษาญี่ปุ่นผ่านการ "ลองใช้จริง" เหมือนกับที่เด็กญี่ปุ่นโตมาและค่อยๆ จำภาษาญี่ปุ่นจากพ่อแม่จนพูดได้เอง นอกจากนี้ คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ยังประหยัดเวลาและค่าเดินทาง เรียนภาษาญี่ปุ่นจากที่ไหนก็ได้บนโลก สะดวกสบาย ในราคาที่ไม่แพงด้วย

สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว คอร์สเรียนภาษาออนไลน์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เรียนได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง

สถาบันได้จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) อย่างถูกต้อง

ช่องทางติดต่อสอบถาม

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

ซื้อคอร์สราคาโปรโมชั่นตอนนี้!