Category: General English

บทความน่ารู้

ไม่เก่งอังกฤษ

ไม่เก่ง Tense จะสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่องไหม?

หลายคนกังวลว่าจะสื่อสารไม่ได้เพราะไม่เก่งไวยากรณ์ แต่แท้จริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
General English
การแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเรียนภาษาอังกฤษ

แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเรียนภาษาอังกฤษ

ข้อผิดพลาดในการเรียนภาษาอังกฤษไม่ควรทำให้คุณท้อแท้ คุณควรมองเห็นเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เราจะมาบอกวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดในการเรียนภาษาอังกฤษ
EnglishGeneral English
ข้อดีของการท่องเที่ยวและเรียนรู้ภาษาพร้อมกัน

ข้อดีของการท่องเที่ยวและเรียนรู้ภาษาพร้อมกัน

การท่องเที่ยวและการเรียนรู้ภาษาพร้อมกัน นอกจากจะเพิ่มความท้าทายในการเรียนภาษาแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้คุณมีแรงจูงใจในการเรียนภาษามากยิ่งขึ้น ซึ่งในบทความนี้จะบอกข้อดีของการท่องเที่ยวและเรียนรู้ภาษา
EnglishGeneral EnglishJapanese
ทำอย่างไรให้กล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

ทำอย่างไรจะกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

การพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญ แต่ความกล้าพูดภาษาอังกฤษยังเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับบางคน บทความนี้จะเสนอวิธีเพิ่มความมั่นใจและกล้าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
EnglishGeneral English
เคล็ดลับฝึกท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ

เคล็ดลับท่องศัพท์ภาษาอังกฤษคู่กับการเรียนภาษาออนไลน์

เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณจำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เยอะ ๆ ส่งผลให้การเรียนภาษาอังกฤษได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
EnglishGeneral English
สอนอังกฤษโดยไม่พูดภาษาไทย

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ อาจารย์พูดภาษาไทยไม่ได้ จะเรียนรู้เรื่องไหม?

ตอนนี้หันไปทางไหนก็มีแต่คอร์สภาษาเรียนกับครูต่างชาติ แล้วถ้าไม่พูดภาษาไทย เราจะเรียนรู้เรื่องได้ยังไง?
EnglishGeneral English