แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับคนพูดไม่เก่ง

มีความกังวลใจกับภาษาอังกฤษ

เชื่อว่าหลายท่านที่คลิกเข้ามาอ่านบทความนี้คงมีความกังวลใจเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษของตัวเองอยู่ไม่มากก็น้อย แต่ที่จริงแล้วรู้ไหมว่าคำว่า “เก่ง” หรือ “ไม่เก่ง” เป็นคำนิยามที่ค่อนข้างนามธรรมเลยทีเดียว

NOVA ONLINE ขอชวนให้คุณมาอ่านบทความนี้ เพื่อค้นหาแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษและคอร์สเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุดไปด้วยกัน!

เก่ง/ไม่เก่งภาษาอังกฤษวัดกันที่ตรงไหน

เก่งภาษาวัดกันที่ความคุ้นเคย

เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราเก่งภาษาอังกฤษแล้วหรือยัง หากเราไม่ได้มีเกณฑ์เทียบที่ชัดเจนอย่างการลองสอบ หรือการวัดผล อีกทั้งความจริงแล้วหลายท่านอาจจะไม่ได้ “ไม่เก่ง” แต่แค่ “ไม่กล้า” หรือ “ไม่คุ้นเคย” กับการใช้ภาษาอังกฤษ จนทำให้คิดว่าตัวเอง “ไม่เก่ง” อยู่ก็ได้ (แน่นอนว่าสำหรับท่านที่ไม่เก่งจริง ๆ สื่อสารไม่ได้ แบบไม่มีอะไรมากั้น เราก็มีทางออกให้ที่ท้ายบทความนะ!) ดังนั้น เพื่อขจัดความ (อาจจะ) เข้าใจผิดนี้ ขอแนะนำให้ลองประเมินตัวเองเบื้องต้นง่าย ๆ ดูก่อน

ประเมินตัวเองเบื้องต้นกันก่อน

ก่อนอื่นเรามาประเมินตัวเองเบื้องต้นกันก่อน โดยหากตอบว่า “ใช่” ให้นับเป็น = 1 คะแนน

  • ในชีวิตนี้คุณเรียนภาษาอังกฤษมามากกว่า 5 ปี ใช่หรือไม่ (ใช่ = 1 คะแนน)
  • คุณดูหนังหรือซีรี่ส์เป็นภาษาอังกฤษแต่มักจะอ่านแต่คำบรรยาย ไม่สามารถฟังแล้วจับคำเองได้ (ใช่ = 1 คะแนน)
  • คุณเรียงประโยคภาษาอังกฤษไม่ถูก (ใช่ = 1 คะแนน)
  • คุณมีโอกาสคลุกคลีกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษบ่อย ๆ แต่ส่วนมากมักจะเป็นผู้ฟังไม่ใช่ผู้พูด (ใช่ = 1 คะแนน)
  • คุณฟังและแปลภาษาอังกฤษออกบ้าง แต่ไม่สามารถพูดออกไปได้เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดยังไง (ใช่ = 1 คะแนน)
  • ในแต่ละเดือนคุณแทบไม่ได้พูดหรือฟังภาษาอังกฤษเลย (ใช่ = 1 คะแนน)
  • คุณไม่สามารถอ่านหรือฟังแล้วแปลภาษาอังกฤษได้เลย แม้กระทั่งประโยคที่บอกว่า “สิ่งนี้คืออะไร” หรือกำหนดการง่าย ๆ เช่น “วันที่ 15 จะมีประชุม” (ใช่ = 1 คะแนน)

วัดผลคะแนนเบื้องต้นของคุณ

วัดผลการพูดภาษาอังกฤษ

มาวัดผลของคุณกัน

0-4 คะแนน : มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ชินหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

5-7 คะแนน : ควรปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับไหน เราอยากให้คุณตระหนักไว้ว่าใจความสำคัญของ “การเรียนภาษาอังกฤษ” อาจไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษามากแค่ไหน แต่อยู่ที่ “การสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผลหรือไม่” ต่างหาก เพราะภาษาอังกฤษ ก็คือ “ภาษาหนึ่ง” จากหลายภาษาที่มีอยู่บนโลกใบนี้ และหน้าที่ของภาษานั้นก็มีเพื่อ “สื่อสาร” นั่นเอง อย่ามัวแต่คิดว่าอายุเท่านี้แล้วจะมาเริ่มเรียนภาษาใหม่ได้ยังไงหรือกังวลไปเลย สู้ตั้งเป้าให้ชัด ขจัดมายาคติที่เราพยายามบอกว่าตัวเอง “ฉันไม่เก่ง ฉันทำไม่ได้หรอก” แล้วมุ่งไปสู่เป้าหมายคือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้กันเถอะ

คอร์สเรียนแนะนำตามผลคะแนน

แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สำหรับผู้ที่ได้ 5-7 คะแนน

จากแบบสอบถามด้านบน คุณเหมาะกับคอร์สเรียน General English Course

ซึ่งจะมีการวัดผลของผู้เรียนในคาบแรก และอาจารย์จะสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณให้แน่นยิ่งขึ้น มีหนังสือเรียนประกอบที่จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น แม้ยังฟังออกไม่หมด แต่เมื่อดูหนังสือประกอบไปด้วย จะได้ทั้งทักษะการอ่าน คำศัพท์ และพัฒนาการฟัง การพูด และการเขียนได้ในลำดับถัดไปแน่นอน

ความถี่ที่แนะนำในการเข้าเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานคือ: สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ต่อเนื่องประมาณ 6-9 เดือน

สำหรับผู้ที่ได้ 0-4 คะแนน

จากแบบสอบถามด้านบน คุณเหมาะกับคอร์สเรียน Callan Course

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนที่พอมีพื้นฐานอยู่บ้าง ฟังออกแต่อาจไม่กล้าพูด หรือพูดไม่คล่อง ไม่รู้คำศัพท์มากนัก ซึ่งหลักสูตรนี้จะมาเค้นความสามารถในการ “พูด” ของคุณออกมาจนแม้แต่ตัวคุณเองก็ยังตกใจ อาจารย์ผู้สอนจะมีการไกด์บบทสนทนา แต่ไม่บอกทั้งหมด เพื่อให้คุณได้ลองคิดและลองพูดออกมาเอง พร้อมกันนี้จะมีการเพิ่มคำศัพท์และไวยากรณ์ใหม่ๆ ให้ได้เรียนรู้ ด้วยวิธีเฉพาะตัวจากประเทศอังกฤษ ซึ่งจะสามารถพัฒนาทักษะในการสนทนาของคุณได้เมื่อเข้าเรียนเพียง 160 คาบเรียน

ความถี่ที่แนะนำในการเข้าเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานคือ: สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ต่อเนื่องประมาณ 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

(หลักสูตร Callan เรียนเพียงคาบละ 25 นาทีเท่านั้น!)

แอบกระซิบว่า นอกจาก 2 หลักสูตรด้านบนแล้ว NOVA ONLINE ยังมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานอย่าง Business Course ที่จบหลักสูตรทั้งหมดใน 100 คาบเรียน และคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป รวมทั้งคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์เจ้าของภาษาด้วย

1 Step ก่อนตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

แน่นอนว่าการวัดผลด้วยคำถามเพียง 7 ข้อด้านบน (ซึ่งเป็นคำถามภาษาไทย) ไม่สามารถบอกระดับภาษาของคุณได้อย่างแม่นยำ  อีกทั้งก่อนจะตัดสินใจเรียนภาษาที่ไหน ผู้เรียนเองก็ควรได้ลองดูบรรยากาศ เนื้อหาตัวอย่าง หรือพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ

หากคุณต้องการลองวัดระดับภาษาอังกฤษว่าตนเองนั้นสื่อสารได้ในระดับใด ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องหรือไม่ หรือต้องการดูลักษณะการสอนของสถาบัน และอาจารย์ผู้สอนอีกสักนิด NOVA ONLINE ขอแนะนำให้คุณลอง “ทดลองเรียนฟรี” กับทางสถาบันของเรา

การทดลองเรียนภาษาอังกฤษสามารถทำได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าผูกมัด (แต่เมื่อจองแล้วต้องเข้าเรียนด้วยนะ! แม้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ แต่อาจารย์ผู้สอนที่อยู่อีกฟากของหน้าจอก็กำลังรอสอนผู้เรียนทุกคนอยู่นะ)

หากถูกใจวิธีการสอน ชื่นชอบอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษให้กับเราในคาบทดลองเรียน หรือพิจารณาค่าใช้จ่ายว่าเหมาะสมแล้ว จึงค่อยตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สก็ได้ และนอกจากการทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรีแล้ว สถาบันของเรายังมีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำ เพื่อช่วยคุณเลือกคอร์สเรียนและเลือกแพ็กเกจให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของคุณด้วย

สนใจทดลองเรียน หรือขอคำปรึกษา (ฟรี) สามารถติดต่อทีมงานได้ทั้งทาง Social Media อีเมล หรือโทร.เข้ามาที่สถาบันได้เลย!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม