Category: Business English

บทความน่ารู้

เตรียมสอบ TOEIC

เตรียมสอบ TOEIC ด้วยตัวเอง

TOEIC เป็นตัวช่วยสำคัญที่มีผลต่อโอกาสมากมายในหน้าที่การงาน หรือแม้แต่การเรียนต่อต่างประเทศ ในบทความนี้ จะแนะนำทริคที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบ TOEIC ได้
Business EnglishEnglish
การใช้ภาษาอังกฤษทำงาน

ความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันกันว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้าง
Business EnglishEnglish
ภาษาอังกฤษธุรกิจสร้างข้อได้เปรียบ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรเรียนเมื่อไร?

ในยุคที่ความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสำคัญ ภาษาอังกฤษธุรกิจคือเครื่องมือสำคัญที่สร้างข้อได้เปรียบให้กับคุณเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ
Business EnglishEnglish