เตรียมสอบ TOEIC ด้วยตัวเอง

เตรียมสอบ TOEIC

อย่างที่ใครหลายน่าจะทราบกันว่า TOEIC เป็นการทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ และเป็นตัวช่วยสำคัญที่มีผลต่อโอกาสมากมายในหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงาน การเลื่อนตำแหน่ง หรือแม้แต่การเรียนต่อต่างประเทศ

ในบทความนี้ จะช่วยให้คุณรู้จัก TOEIC มากขึ้น รวมทั้งแนะนำทริคที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบ TOEIC ได้

หัวข้อที่น่าสนใจ

TOEIC คืออะไร

TOEIC คืออะไร

TOEIC ย่อมากจาก Test of English for International Communication เป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทางธุรกิจและการสื่อสารระหว่างประเทศ โดยนิยมใช้อย่างแพร่หลายในระดับสากล องค์กรทั่วโลกให้การยอมรับและเลือกใช้ผลคะแนน TOEIC รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

แบบทดสอบของ TOEIC ที่เป็นที่นิยมนั้น คือ การทดสอบด้าน Listening & Reading หรือ Receptive Skills คือ ทักษะการรับรู้ ได้แก่ ทักษะการฟัง และการอ่าน ซึ่งสามารถใช้ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

รูปแบบการทดสอบ TOEIC

รูปแบบการทดสอบ TOEIC

การทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) มีทั้งหมด 200 ข้อ แบ่งออกเป็นด้านการฟัง 100 ข้อ กำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบ 45 นาที และด้านการอ่าน 100 ข้อ กำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบ 75 นาที

ผลคะแนน TOEIC เต็ม 990 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนเช่นกัน ได้แก่ คะแนนทักษะการฟัง (Listening Score) คะแนนเต็ม 495 คะแนน และคะแนนทักษะการอ่าน (Reading Score) คะแนนเต็ม 495 คะแนน

ซึ่งผลคะแนน TOEIC ในด้าน Listening & Reading นี้ สามารถนำไปเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลด้านภาษา Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR ได้ตั้งแต่ระดับ A1 ถึง C1 แยกตามทักษะการฟัง และทักษะการอ่าน

เตรียมตัวสอบ TOEIC อย่างไร

เตรียมตัวสอบ TOEIC อย่างไร

ฝึกทบทวนภาษาอังกฤษ

ทบทวนภาษาอังกฤษ

หมั่นฝึกความรู้ทางภาษาอังกฤษในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ TOEIC ไม่ว่าจะเป็นด้านคำศัพท์และวลี หรือไวยากรณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับภาษา ช่วยให้คุณมั่นใจในการทำข้อสอบ และช่วยให้คุณสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง

ฝึกทักษะการฟัง

ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

หมั่นฝึกทักษะการฟังที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทำงานและชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้สอบ TOEIC ได้ คุณอาจเลือกฟังโดยข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือแอปพลิเคชันเพื่อการฝึกฟังโดยเฉพาะ จากแหล่งความรู้ออนไลน์ต่าง ๆ

ฝึกทักษะการอ่าน

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

หมั่นฝึกทักษะการอ่านจากการอ่านข่าว บทความธุรกิจ เป็นภาษาอังกฤษ หรือซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น คุณควรฝึกจับใจความหรือสรุปสิ่งที่ได้จากการอ่าน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของคุณ

จำลองทำข้อสอบ TOEIC

ฝึกทำข้อสอบจำลอง

นอกจากความรู้ทางภาษาอังกฤษที่คุณจำเป็นต้องฝึกให้เชี่ยวชาญแล้ว การบริหารเวลาในการทำข้อสอบ TOEIC ก็สำคัญเช่นกัน เนื่องด้วยเวลาที่จำกัด คุณอาจเสียเวลาคิดมากไปในบางข้อที่คุณไม่มั่นใจ รวมถึงเวลาในการฝนคำตอบลงบนกระดาษคำตอบด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความกดดันเมื่อเข้าสอบจริง คุณจำเป็นที่จะต้องฝึกจำลองการทำข้อสอบ TOEIC เสมือนสอบจริง จะช่วยทำให้คุณทำข้อสอบได้ดีขึ้น

วิเคราะห์ข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุง

วิเคราะห์จุดอ่อนภาษาอังกฤษ

เมื่อทราบคำตอบหลังจากการจำลองทำข้อสอบแล้ว ให้ลองศึกษาและวิเคราะห์ว่าเราถนัดหรือไม่ถนัดในด้านใด และใช้เวลากับส่วนใดไปเยอะเกินความจำเป็น ที่อาจทำให้คุณทำข้อสอบไม่ทัน เพื่อปรับปรุงหรือฝึกพัฒนาให้คุณคุ้นชินกับการทำข้อสอบ TOEIC ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเสริมทักษะในการสอบและใช้จริง

เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

การลงคอร์สเรียนจริง จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างตรงจุด อาจารย์ผู้สอนสามารถบอกได้ว่าคุณผิดหรือไม่ผิดตรงไหน นอกจากนั้นการลงคอร์สเรียนจริงเป็นการบังคับให้คุณเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ NOVA ONLINE เปิดสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่เนื้อหาการเรียนเน้นไปทางด้านการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการสอบ TOEIC แน่นอนว่าจะช่วยเสริมทักษะให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอบ TOEIC ได้ ทั้งยังเป็นคอร์สเรียนสด ตัวต่อตัว กับอาจารย์ชาวต่างชาติ ช่วยชี้ให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตรงจุด ไม่เสียเวลาเยอะไปโดยเปล่าประโยชน์

ทำไมต้อง NOVA ONLINE ?

  • สถาบันระดับ TOP ของญี่ปุ่น ปรับหลักสูตรเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ
  • คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนสดกับครูคนญี่ปุ่นแท้ ๆ ได้เรียนรู้สำเนียงควบคู่วัฒนธรรม
  • คอร์สอังกฤษสอนโดย Professional Teacher ที่คัดเลือกและอบรมมาอย่างดี
  • มีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำ พัฒนาภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นได้ตรงจุด
  • คอร์สเรียนออนไลน์ สะดวก เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • เลือกคอร์สให้ตอบโจทย์ได้ตามไลฟ์สไตล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม