รู้จัก Direct Method วิธีเรียนจากภาษาต้นทางโดยตรง

เรียนภาษาด้วย Direct Method

ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนจากครูคนไทย เรียนจากครูเจ้าของภาษา หรือเรียนจากครูชาติที่ใช้ภาษาต่างประเทศนั้น ๆ เป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ครูทุกคนล้วนต้องมี “วิธี” ที่จะทำให้นักเรียนเรียนรู้ และจดจำ นำภาษาไปใช้ได้ ซึ่งผู้เรียนจะพัฒนาได้เร็วหรือช้านั้น นอกจากปัจจัยหลักอย่าง “ครู” แล้ว “วิธี” ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การเรียนภาษาต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น

คนไทยส่วนใหญ่มักเคยชินกับการเรียนภาษาต่างประเทศจากครูคนไทยก่อน แล้วจึงค่อยไต่เต้าสู่การเรียนภาษาจากครูชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกณฑ์การเรียบเรียงภาษาอย่างถ่องแท้ แต่วิธีนี้อาจมีข้อเสียคือผู้เรียนจะกังวลเรื่องการเรียบเรียงประโยคมากเกินไป มีกฎเกณฑ์ให้ต้องจำเยอะ อาจถอดใจก่อนจะสื่อสารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ที่ต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะเริ่มเรียนภาษาที่ 3 (หรือแม้แต่ภาษาที่ 2 ที่เรียนมานานแล้วยังแต่ยังใช้ได้ไม่คล่องสักที) การเรียนรู้ด้วยวิธี Direct Method อาจช่วยคุณได้

หัวข้อที่น่าสนใจ

Direct Method: วิธีเรียนภาษาอย่างตรงไปตรงมา

ตัวอย่างการเรียนด้วย Direct Method

ประโยชน์เด่น ของ Direct Method

เรียนภาษาด้วย Direct Method ได้ที่ไหน?

Direct Method: วิธีเรียนภาษาอย่างตรงไปตรงมา

เรียนรู้ภาษาอย่างตรงไปตรงมา

Direct Method เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่เน้นการใช้ภาษาเป้าหมายโดยตรงในการเรียน โดยไม่ต้องผ่านภาษาแม่ (ในที่นี้คือภาษาไทย) หรือภาษากลางอื่น ๆ มาเป็นตัวกลางในกระบวนการสอน

วิธีนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่เหมือนการเรียนรู้ภาษาแม่ในวัยเด็ก คือ ผ่านทางการฟังและพูดโดยตรง แทนการแปลเป็นภาษาแม่ก่อน โดยครูจะใช้ภาษาเป้าหมายในการสอนและสื่อสารทั้งหมด ผู้เรียนจะต้องเข้าใจความหมายจากบรรยาย การใช้คำ และประโยคที่ใช้ในสื่อสาร

การเรียนแบบ Direct Method จะเน้นการฟังและพูดอย่างมาก โดยจะใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น การเข้าสังคม ชอบอะไร การเดินทาง ฯลฯ เนื้อหาจะถูกนำเสนอในรูปแบบของบทสนทนา และผู้เรียนจะได้ฟังและเข้าใจแบบเป็นธรรมชาติ เพื่อที่จะสามารถตอบคำถาม และพูดคุยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวได้

ตัวอย่างการเรียนด้วย Direct Method

ตัวอย่าง direct method

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ลองมาดูตัวอย่างการเรียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาษาที่ 3 ด้วย Direct Method กัน

ครู: みなさん、こんにちは!(Minasan, konnichiwa!)

นักเรียน: こんにちは!(Konnichiwa!)

ครู: ดีมาก! วันนี้เราจะเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ OK ไหมคะ? (ทำท่า OK)

นักเรียน: Ok

[ในขั้นตอนนี้ แม้นักเรียนจะฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเลย แต่จะจับคำว่า “OK” ได้จากน้ำเสียง และท่าทางของครูผู้สอน]

ครู: มาเริ่มที่คำศัพท์ ‘ねこ’ (neko) ซึ่งหมายถึง ‘แมว’ ลองพูดตามฉันนะ

[ครูจะโชว์รูปภาพ แมว ย้ำคำว่า neko และผายมือให้นักเรียนพูดตาม]

นักเรียน: ねこ (neko)

ครู: ยอดเยี่ยม! ต่อไปเรามาลองพูดคำว่า ‘いぬ’ (inu) ซึ่งหมายถึง ‘หมา’ นะ

[ครูจะโชว์รูปภาพ หมา ย้ำคำว่า inu และผายมือให้นักเรียนพูดตาม]

นักเรียน: いぬ (inu)

และบทเรียนจะดำเนินไปเช่นนี้ ทำให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดในสมอง เมื่อเจอ “ภาพแมว” จะรู้ทันทีว่าหมายถึง “neko” ซึ่งจะลดขั้นตอนการคิดเป็นภาษาไทยออกไป

เรียนด้วย Direct Methodเรียนด้วยวิธีอื่น ๆ
เห็นภาพแมวเห็นภาพแมว
สมองรับรู้ว่าคือ nekoสมองรับรู้ว่าคือ “แมว” ในภาษาไทย
พูดว่า neko ได้ทันทีเกิดกระบวนการแปลว่า แมว = neko
พูดออกมาว่า neko
เปรียบเทียบกระบวนการคิดระหว่างผู้เรียนที่เรียนด้วย Direct Method และเรียนด้วยวิธีอื่น ๆ

ประโยชน์เด่น ของ Direct Method

ประโยชน์ของ direct method

1.พัฒนาทักษะการสื่อสารได้จริง

พัฒนาการสื่อสารได้จริง

Direct Method ช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้คุณได้อย่างน่าประทับใจ ผู้เรียนจะต้องพูดและเขียนภาษาเป้าหมายโดยตรง ทำให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสารในสถานการณ์จริง ไม่มัวพะวงกับการเรียบเรียงประโยคตามไวยากรณ์ในตำรา

2.ได้เรียนรู้วัฒนธรรมควบคู่ภาษา

เรียนรู้วัฒนธรรมจากภาษา

เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนแบบ Direct Method มักเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและสังคมของภาษาเป้าหมาย ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับแบบวิถีชีวิตและความคิดของคนที่ใช้ภาษานั้นไปด้วยในตัว

3.บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

เรียนภาษาอย่างสนุกสนาน

Direct Method ทำให้กระบวนการเรียนรู้กลายเป็นการผจญภัยที่น่าสนุกและท้าทาย เนื้อหาที่น่าสนใจจะกระตุ้นความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องลุ้นในทุกครั้งว่าวันนี้จะได้เจอกับบทสนทนาแบบไหน ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่จากการคาดเดาบริบทและภาษาที่ได้ฟัง โดยไม่สามารถเตรียมตัวมาก่อนได้มากนัก

เรียนจากประสบการณ์โดยตรง

การเรียนแบบ Direct Method เป็นวิธีการที่เน้นการใช้ภาษาเป้าหมายโดยตรง ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่สนุกสนานและได้ความรู้ความสามารถในการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่า Direct Method อาจจะมีข้อจำกัดบางประการ เช่น หาครูที่สอนด้วยวิธีนี้ได้ยาก เนื่องจากต้องเป็นครูที่ใช้ภาษานั้นได้เทียบเท่า Native หรือใช้เป็นภาษาประจำชาติเท่านั้น แต่จะช่วยให้ผู้เรียนจดจำ นำภาษาไปประยุกต์ใช้ได้ไว ใช้ภาษาสื่อสารได้แม้เป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน

หากคุณกำลังมองหาวิธีการเรียนภาษาที่ทั้งน่าสนใจ และนำไปสื่อสารได้อย่างแท้จริง การเรียนภาษาด้วย Direct Method ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าเลือกพิจารณาไม่น้อยเลยทีเดียว

เรียนภาษาด้วย Direct Method ได้ที่ไหน?

เรียน Direct method ที่ nova

หากคุณมองหาโรงเรียนสอนภาษาที่ใช้วิธีเรียนแบบ Direct Method ขอแนะนำคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ และคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE แม้เป็นการเรียนออนไลน์ แต่ทุกหลักสูตร ทุกบทเรียน มีการใช้ Direct Method ร่วมด้วยในทุก ๆ ครั้ง ได้เรียนกับครูที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น (ครูคนญี่ปุ่น) และครูที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจริง ๆ เทียบเท่าการเรียนกับ Native ทำให้มั่นใจได้ว่า ภาษาที่คุณจะได้เรียนรู้นั้น นำไปใช้สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ทำไมต้อง NOVA ONLINE ?

  • สถาบันระดับ TOP ของญี่ปุ่น ปรับหลักสูตรเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ
  • สอนโดย Professional Teacher คัดเลือกและอบรมอย่างดี
  • พร้อมให้คำแนะนำ พัฒนาภาษาอังกฤษได้ตรงจุด
  • คอร์สเรียนออนไลน์ สะดวก เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • เลือกคอร์สให้ตอบโจทย์ได้ตามไลฟ์สไตล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม