รีวิวการเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Callan

รีวิวการเรียนจริงในคอร์ส Callan

การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการอาจเป็นเรื่องที่ทำให้เราคิดหนัก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีตัวเลือกอย่างมากมาย แต่ในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลและตัวเลือกหลากหลายเช่นนี้ การเลือกพิจารณาสินค้าด้วยรีวิวจากผู้ใช้งานจริง ย่อมเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ความสามารถในการตัดสินใจของเราเพิ่มมากขึ้น

ในบทความนี้ หนึ่งในทีมงานของ NOVA ONLINE จะมาบอกเล่าประสบการณ์จริงกับการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย Callan Method ที่จะเป็นตัวช่วยเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อที่น่าสนใจ

มารู้จักกันก่อน Callan คืออะไร?

มารู้จักกันก่อน Callan คืออะไร?

Callan คือ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกคิดค้นโดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำของประเทศอังกฤษในปี 1960 และปัจจุบันมีโรงเรียนสอนภาษาทั่วโลกกว่า 500 แห่งใน 40 ประเทศสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรนี้ ผ่านวิธี ‘Callan Method’ วิธีเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบที่แปลกใหม่ เข้มข้น ให้ฝึกฟังคำถามและตอบ ทวนซ้ำ ๆ จนโต้ตอบได้ทันทีทันใด และเน้นความรวดเร็วต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะโดยปกติคนทั่วไปจะใช้เวลาเฉลี่ย 350 ชั่วโมงในการเรียน เพื่อสอบผ่าน Cambridge English Exam แต่วิธีเรียนแบบ Callan Method จะใช้เวลาเพียง 1 ใน 4 ของค่าเฉลี่ย หรือประมาณ 80 ชั่วโมงเท่านั้น!

Callan แตกต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไร

Callan แตกต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไร

Callan ได้ถูกคิดค้นขึ้นจากธรรมชาติในการใช้ภาษาอย่างซ้ำ ๆ จึงใช้วิธีการป้อนความรู้ผ่านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เริ่มจากให้เห็นศัพท์และไวยากรณ์ใหม่ ๆ จากนั้นอาจารย์ยิงคำถาม ผู้เรียนต้องตอบในทันที แต่หากตอบไม่ถูกต้อง อาจารย์จะแก้ไขให้ และจะทวนการถาม-ตอบในทันทีอย่างซ้ำ ๆ ไม่ให้ผู้เรียนเกิดช่องว่างและเผลอคิดเป็นภาษาแม่ก่อน

ในการทวนซ้ำ ๆ นี้เอง จะทำให้เกิดความเคยชินกับภาษาอังกฤษ จนเกิดความเข้าใจและใช้สื่อสารได้จริงอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องท่องจำ

ขั้นตอนการสอนแบบ Callan Method

1. วัดระดับก่อนเริ่มเรียน

วัดระดับก่อนเริ่มเรียน

แน่นอนว่าอาจารย์จำเป็นต้องประเมินพื้นฐานทางภาษาของเราก่อน เพื่อให้ได้เรียนเหมาะสมกับระดับทักษะที่เรามี โดย Callan จะประเมินที่ทักษะความคล่องแคล่วในการสื่อสารเป็นหลัก เพราะฉะนั้นต่อให้เราจะมีทักษะด้านการฟังและอ่านที่สูง แต่ถ้าเราไม่คุ้นชินกับการพูดและการสื่อสารมากนัก ไม่ใช่เรื่องแปลกที่อาจารย์จะประเมินออกมาที่ระดับเริ่มต้น ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะประเมินได้ที่ Stage 1 รวมถึงเราเองด้วย หรือมากกว่านั้น คือ Stage 2 และ Stage 3

ความหมายของ Stage คือ ชื่อเรียกระดับในหลักสูตร Callan แบ่งออกเป็น Stage 1 ถึง Stage 12 ดูตัวอย่างเนื้อหาการเรียนในแต่ละ Stage ได้ คลิกที่นี่

ถ้าใครที่ลองดูตัวอย่างเนื้อหาการเรียนใน Stage 1 หรือ 2 อาจสงสัยว่า “ทำไมเนื้อหาดูง่ายจัง?” แต่จริง ๆ ในคาบเรียนไม่ง่ายเลยค่ะ เนื่องด้วยหลักสูตรนี้สอนผ่านวิธีการโต้ตอบที่รวดเร็ว ดังนั้น บางท่านที่ได้เริ่มเรียนที่ Stage 1 หรือ 2 อาจเพราะความคล่องแคล่วในการสื่อสารยังน้อย และจำเป็นต้องให้เรียนรู้วิธีการเรียนจนเคยชินในระดับเริ่มต้นก่อน

2. คาบเรียนจริง

คาบเรียนจริง

ดูเนื้อหาผ่าน ๆ: ในคาบแรกของการเรียนหรือเริ่มต้นบทเรียนใหม่ อาจารย์จะให้เราเปิดอ่านเนื้อหาของบทเรียนที่เราจะได้เรียนก่อน แต่ไม่ต้องท่องจำ แค่ให้เรารู้ก่อนว่าจะได้เรียนคำศัพท์ ไวยากรณ์และประโยคอะไรบ้าง

เริ่มยิงคำถาม: อาจารย์จะเริ่มยิงคำถาม พร้อมสื่อมีเดียประกอบเพื่อให้เรามองเห็นภาพและซึมซับความหมายโดยไม่ต้องท่องจำ และให้เราตอบทันที โดยไม่ต้องกังวลว่าจะตอบผิด เพราะแน่นอนว่าช่วงแรก ๆ เราจะตอบผิด หรือตอบไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ หรือออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่การตอบสนองช้า เพราะการที่เราหยุดคิดก่อน ทำให้เราเผลอคิดเป็นภาษาแม่

ทวนซ้ำ: จากนั้นอาจารย์ก็จะยิงคำถามเดิมอีกครั้ง และให้เราตอบ วนไปสักพักจนกว่าเราจะเคยชิน และตอบได้อย่างถูกต้องโดยไม่ตะกุกตะกักนั่นเอง

เปลี่ยนคำศัพท์ในประโยคเดิม: ในบทเรียนเดียวกัน อาจารย์จะถามคำถามโดยเปลี่ยนคำศัพท์ในบริบทของประโยคเดียวกัน หรือประโยคที่คล้ายกันไปตามลำดับ และถามตอบสลับกันไปมา เพื่อให้เราเข้าใจการใช้งานทางภาษาได้โดยไม่ต้องพึ่งระบบท่อง-จำแบบเดิม ๆ

เช่น คำถามที่ 1

Q: Am I taking the book from the table?

A: Yes, you’re taking the book from the table.

คำถามที่ 2

Q: Am I putting the book on the table?

A: Yes, you’re putting the book on the table.

3. แอปพลิเคชันทบทวนนอกบทเรียน

แอปพลิเคชัน Callan ทบทวนนอกบทเรียน

เมื่อเราลงเรียนหลักสูตร Callan จะสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ที่ดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android โดยจะประกอบไปด้วย e-Book และแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน มีจำลองการถามคำถามเหมือนในคาบเรียน และให้เราตอบโดยบันทึกเสียงเข้าไปในแอปฯ เพื่อตรวจสอบว่าออกเสียงถูกต้องไหม

ข้อดีของการเรียนด้วย Callan

ข้อดีของการเรียนด้วย Callan

ไม่ต้องท่องจำ: หลาย ๆ ปีที่ผ่านมากับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยระบบท่องจำและนำไปสอบ บางครั้งทำให้เราเบื่อ แต่วิธี Callan นี้จะทำให้เราไม่ต้องท่องจำอีกต่อไป ใช้การฝึกทบทวนบ่อย ๆ จนเกินความคุ้นเคย และเข้าใจได้เอง

ไม่เผลอคิดเป็นภาษาไทยก่อน: เมื่อเราจะพูดประโยคภาษาอังกฤษใด ๆ ออกไป เรามักจะคิดเป็นภาษาไทยก่อน แล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกที ซึ่งทำให้ขาดตอนในการสนทนา เพราะบางครั้งเราคิดคำศัพท์ไม่ออก หรือบางครั้งทำให้เราไม่มั่นใจว่าพูดถูกไหมอีกด้วย แต่ วิธี Callan จะช่วยลดขั้นตอนนี้ออกไป เพราะเราใช้การซึมซับความรู้ จนเกิดความเคยชินในการใช้งานทางภาษา

กระตุ้นความท้าทายในการเรียนภาษา: ด้วยวิธีของ Callan ที่แปลกใหม่ และใช้ความรวดเร็วในขั้นตอนการเรียน ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ แต่กลับเพิ่มความท้าทายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของเราเอง

ข้อควรรู้ในการเรียนด้วย Callan

ข้อควรรู้ในการเรียนด้วย Callan

ควรเรียนมากกว่า 80 คาบหรือ 6 เดือนขึ้นไป: อย่างที่เราทราบกันว่า การพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเพื่อความสม่ำเสมอ และเกิดความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ รวมทั้งหลักสูตร Callan เน้นความคล่องแคล่วว่องไวในการสนทนา จึงเริ่มต้นการเรียนด้วยเนื้อหาที่ง่ายก่อน ดังนั้น หากคุณลงเรียนเพียงเล็กน้อยหรือระยะสั้น คุณแทบจะไม่ได้พัฒนาเนื้อหาความรู้ทางภาษาอังกฤษเลย และคุณอาจจะคิดไปเองว่า ทำไมคอร์สเรียนนี้ไม่ได้ช่วยให้คุณพัฒนาความรู้ขึ้นเลย ดังนั้นคุณเองต้องตั้งเป้าหมายว่าควรจะลงเรียนมากกว่านั้น เพื่อให้พัฒนาทั้งเนื้อหาความรู้ทางภาษา และพัฒนาความรวดเร็วในการสนทนา จนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

ใช้พลังงานในการเรียนสูง: ด้วยวิธี Callan Method ที่เน้นให้อาจารย์ถาม และเราต้องตอบทันที รวมทั้งโต้ตอบกับอาจารย์แทบจะตลอดเวลาไปจนจบคาบเรียน ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยง่าย ดังนั้น เราขอแนะนำว่าควรทานอาหารให้เพียงพอก่อนเริ่มเรียน และมีน้ำดื่มวางอยู่ข้าง ๆ ตลอดคาบเรียน

อีกหนึ่งตัวช่วยที่จะสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น คุณสามารถอ่านรีวิวจากผู้เรียนจริงของสถาบันได้ คลิกที่นี่

อ่านรีวิวจากผู้เรียนจริงของสถาบัน

และที่สำคัญ NOVA ONLINE เป็นสถาบันเดียวในไทยที่เป็นตัวแทนสอน Callan อย่างเป็นทางการ พร้อมให้ผู้เรียนที่สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษได้ ทดลองเรียน พร้อมประเมินระดับพื้นฐานทางภาษาของคุณ จำลองบรรยากาศการเรียนจริง สอนสด ออนไลน์ผ่าน ZOOM ตัวต่อตัวกับอาจารย์ เพื่อเป็นทางเลือกให้คุณได้พิจารณา และซื้อคอร์สเรียนได้อย่างมั่นใจ

ทำไมต้อง NOVA ONLINE ?

  • สถาบันระดับ TOP ของญี่ปุ่น ปรับหลักสูตรเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ
  • สอนโดย Professional Teacher คัดเลือกและอบรมอย่างดี
  • พร้อมให้คำแนะนำ พัฒนาภาษาอังกฤษได้ตรงจุด
  • คอร์สเรียนออนไลน์ สะดวก เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • เลือกคอร์สให้ตอบโจทย์ได้ตามไลฟ์สไตล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม